Tururi virtuale

Ariadna
   Caută:
   

Nr: 58-59
Mai-Iunie 2009

Centru UNESCO, în Cetatea Râşnov
UNESCO Centre
Centre UNESCO
Centro UNESCO
Zilele Braşovului, ediţia a VIII-a
Brasov?s Days
Les Jours de Brasov
I Giorni di Brasov
Elena Udrea, la Braşov
Green and Cultural Tourism
Tourisme vert et culturel
Turismo verde e culturale
Festivalul medieval "Turnirul Cavalerilor"
The Knights Tournament
Le Tournoi des Chevaliers
Il Torneo dei Cavalieri
Ziua meşteşugurilor tradiţionale
The Handicrafts' Day
Le Jour des Artisanats
Noaptea Muzeelor 2009 la Braşov
Museums' Night
La Nuit des Musées
La Notte dei Musei
Festivalul primăverii, la Codlea
Spring Festival
Festival du Printemps
Festival della Primavera
Muzeul Ţării Făgăraşului "Valer Literat"
?Valer Literat? Museum
Le Musée "Valer Literat"
Il Museo "Valer Literat"
Festivalul dansului popular maghiar din Ţara Bîrsei
Folk Magyar Dance
La danse populaire Magyare
Danza popolare magiara
Festivalul Culturii Ţigăneşti
Gipsy Festivals
Festivals Gitans
Festival Zingaro
Fonduri nerambursabile pentru Cetatea Rupea
Rupea Fortress
La Forteresse Rupea
La Fortezza Rupea
Zilele Predealului 2009
Predeal?s Days
Les Jours de Predeal
I Giorni di Predeal
Părăul spiritual
Icons at Parau village
Icônes au village Parau
Icone nel villaggio Parau
"Ferestre, deschise, din suflet"
Soul's Windows
Fenêtres de l?âme
Finestre dell?anima
Ziua statului Israel
Jewish Celebration

Despre Brașov Cultură și tradiții Arhiva Redacția Contact

Muzeul Ţării Făgăraşului "Valer Literat"
     

Muzeul Ţării Făgăraşului "Valer Literat" este muzeul unei întinse zone istorice şi etnografice, al unei bogăţii de documente şi mărturii despre locuitorii Ţării Făgăraşului.
Înfiinţat în anul 1923 pe baza colecţiei etnografice a profesorului Valeriu Literat (1885-1972), muzeul s-a îmbogăţit în timp cu obiecte valoroase şi desfăşoară activităţi de cercetare istorică şi etnografică a zonei.
De profil mixt (istorie, etnografie şi artă), Muzeul Ţării Făgăraşului "Valer Literat" cuprinde în patrimoniu o mare varietate de colecţii, precum cele de: arheologie, arme, numismatică, cahle, carte românească, documente, lapidarium, glăjărie, artă decorativă şi plastică, ceramică populară, port popular, ţesături, obiceiuri, icoane pe sticlă, ouă încondeiate, arta lemnului, lemn-os-fier, meşteşuguri, ş.a.

Istoria medievală

Expoziţia de istorie medievală a Ţării Făgăraşului ilustrează evenimente ale perioadei şi monumente din zonă: cetatea de la Breaza, bisericile fortificate săseşti, mănăstirea cisteriană de la Cârţa şi ctitoriile brâncoveneşti.
Sala de ceramică prezintă meşteşugul şi arta ceramică din centrul şi sud-estul Transilvaniei şi conţine piese realizate în centre săseşti (Sibiu, Drăuşeni, Nemsa, Cârţa), maghiare şi secuieşti (Ocna Sibiului, Turda) şi româneşti (Noul Roman, Făgăraş).
Un segment important îl constituie istoria breslelor locale, majoritatea româneşti, cu o evoluţie îndelungată (1597-1872), dar şi cu repercusiuni deosebite asupra aspectelor economice, sociale, politice, culturale şi religioase ale acestui ţinut distinct - Ţara Făgăraşului.

Sala de port şi cea de artă religioasă

Cea de-a doua sală de etnografie cuprinde în afara textilelor şi a portului săsesc, maghiar şi românesc din zonă şi un interior ţărănesc din satul Drăguş.
Sala de artă religioasă (ţărănească şi cultă) prezintă valoroase icoane pe sticlă, în special din centrele făgărăşene, picturi pe pânză, uşile împărăteşti ale Altarului Evanghelic din Cincşor, cărţi, cruci de mână, etc.

Sala de arme

În sala de arme a muzeului sunt expuse piese cât mai reprezentative pentru a ilustra evoluţia echipamentului militar între secolele XIII-XIX, grupate pe 2 categorii: arme albe (ofensive şi defensive) şi arme de foc.
Menţionăm că în muzeu mai funcţionează şi Galeria de sculptură "Virgil Fulicea", care pune în evidenţă cele mai importante lucrări ale donaţiei făcută de către acest deosebit artist plastic contemporan făgărăşean.PROMO
Copyright © Fundatia Umana
Created by S.C. Twin SoftWare S.R.L. Braşov