Tururi virtuale

Ariadna
   Caută:
   

Nr: 58-59
Mai-Iunie 2009

Centru UNESCO, în Cetatea Râşnov
UNESCO Centre
Centre UNESCO
Centro UNESCO
Zilele Braşovului, ediţia a VIII-a
Brasov?s Days
Les Jours de Brasov
I Giorni di Brasov
Elena Udrea, la Braşov
Green and Cultural Tourism
Tourisme vert et culturel
Turismo verde e culturale
Festivalul medieval "Turnirul Cavalerilor"
The Knights Tournament
Le Tournoi des Chevaliers
Il Torneo dei Cavalieri
Ziua meşteşugurilor tradiţionale
The Handicrafts' Day
Le Jour des Artisanats
Noaptea Muzeelor 2009 la Braşov
Museums' Night
La Nuit des Musées
La Notte dei Musei
Festivalul primăverii, la Codlea
Spring Festival
Festival du Printemps
Festival della Primavera
Muzeul Ţării Făgăraşului "Valer Literat"
?Valer Literat? Museum
Le Musée "Valer Literat"
Il Museo "Valer Literat"
Festivalul dansului popular maghiar din Ţara Bîrsei
Folk Magyar Dance
La danse populaire Magyare
Danza popolare magiara
Festivalul Culturii Ţigăneşti
Gipsy Festivals
Festivals Gitans
Festival Zingaro
Fonduri nerambursabile pentru Cetatea Rupea
Rupea Fortress
La Forteresse Rupea
La Fortezza Rupea
Zilele Predealului 2009
Predeal?s Days
Les Jours de Predeal
I Giorni di Predeal
Părăul spiritual
Icons at Parau village
Icônes au village Parau
Icone nel villaggio Parau
"Ferestre, deschise, din suflet"
Soul's Windows
Fenêtres de l?âme
Finestre dell?anima
Ziua statului Israel
Jewish Celebration

Despre Brașov Cultură și tradiții Arhiva Redacția Contact

Ziua meşteşugurilor tradiţionale


     


Consiliul Judeţean Braşov, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Braşov împreună cu Asociaţia Culturală Apácai Csere Janos, a organizat în perioada 15-16 mai acţiunea culturală ,,Ziua meşteşugurilor tradiţionale" ed. a IX-a.
Loc de desfasurare: Brasov, Casa Sperantei. Evenimentul se înscrie întrun şir de acţiuni organizat de asociaţiile culturale ale etnicilor maghiari, cu participare masivă a meşterilor populari din rândul acestei etnii.

Îndemânare şi tradiţie

Pe tot parcursul manifestării, meşteşugarii invitaţi, din diferite zone ale ţării, prezintă maştesuguri tradiţionale: cioplitori în lemn, împletirea obiectelor din paie, foi de porumb şi lână, confecţionarea jucăriilor din material textil, ţesutul manual al covoarelor din resturi de material textil şi lână, olăritul, ornamente florare, ţesături de interior şi port popular, decoraţiuni vestimentare, podoabe din materiale naturale.

Micii meseriaşi

Separat, în cortul "Micii meseriaşi" copii s-au întrecut în meşteşugul de olărit, sub îndrumarea meşteşugarilor din Corund şi au participat la concursul "cel mai îndemânatic mic meşter".
Copiii, cu ajutorul unor iniţiatori adulţi, îşi îmbogăţesc cunoştinţele cu diferite jocuri pentru copii, specifice satelor secuieşti şi uitate demult atât de părinţii acestora, cât şi de lumea citadină.
Pentru buna organizare a evenimentului s-a implicat şi Centrul Reformat Casa Speranţei, Asociaţia Culturală ? Apáczai Csere János ?, Centrul Judeţean pentru Promovarea şi Conservarea Culturii Tradiţionale, Centrul Cultural Reduta, cu sprijinul financiar al Consiliului Judeţean Braşov.

Serbare etno-culturală

Din program amintim : Formaţiile de dansuri şi cântece populare maghire, cu participarea elevilor din scolile din Brasov si Sacele (Colegiul National Áprily, Sc. Gen. nr. 8. si 15, Gradinita din Satul Lung) ; Cântece de petrecere şi lăutăreşti acompaniate de taraful şi orchestra de muzică populară a elevilor braşoveni împreună cu profesori ; Concert de flaut ; Dans sportiv ; Cu caravana în EU ; Dansul cercetaşilor maghiari din Ţara Bârsei ; Concertul formaţiei Fabatka, Sf. Gheorghe, Muzică nostalgică, şansonete, cuplete, muzică de operetă a anilor 20-40, în interpretarea artiştilor Teatrului Csiki Játékszin ; Concerte de muzică uşoară în interpretarea elevilor de la Şc. Gen. Nr.15 şi formaţia Kreativ.PROMO
Copyright © Fundatia Umana
Created by S.C. Twin SoftWare S.R.L. Braşov