Tururi virtuale

Ariadna
   Caută:
   

Nr: 52-53
Noiembrie-Decembrie 2008

Centenarul căii ferate Braşov ? Făgăraş
Railway Centenary
Centenaire du chemin de fer
Centenario della ferrovia
Produse tradiţionale ecologice româneşti
Ecological Tradition
Tradition écologique
Yom Kippur
Yom Kippur
Yom Kippur
Yom Kippur
Ofertă turistică: munte, rural, afaceri
National Touring Exchange
Bourse du tourisme national
Borsa Nazionale di Turismo
Aro ? Revelion de cinci stele
Tourism's Flavors and Tastes
Drumul icoanei
The Icon Path
La Voie de l'Icône
Il Cammino dell'Icona
Braşovul are un nou prefect
Brasov's New Prefect
Nouveau Préfet
Il nuovo Prefetto
Mărul dulce
The sweet Apple Tree
Le Pommier doux
Il melo dolce
Cetatea Viscri, în patrimoniul UNESCO
Viscri's Church
L'Église de Viscri
La Chiesa di Viscri
Preşedintele Ungariei, la Apaţa
High Level Visit
Visite de haut niveau
Visita ad alto livello
Zilele comunei Hălchiu
Halchiu's Days
Les Jours de Halchiu
I Giorni di Halchiu
Focul sacru din Moieciu
The Sacred Fire
Le Feu Sacré
Il Fuoco Sacro
Crăciunul la Cristian
Oaks and Fir Tree
Chênes et sapins
Querce e Abeti
Crăciunul la Hărman
History and Folklore
Histoire et Folklore
Storia e folclore
Predeal - zăpadă şi distracţie
Snow and Fun
Neige st distraction
Cooperare Braşov ? Liaoning
Romanian-Chinese Cooperation

Despre Brașov Cultură și tradiții Arhiva Redacția Contact

Crăciunul la Cristian     
Cristian (în germană Neustadt-Burzenland, în dialectul săsesc Noscht, în maghiară Keresztényfalva) este o comună din judeţul Braşov, Transilvania, România, situată la 9 km de municipiul Braşov, în drum spre Bran (pe DN 73). Comuna este compusă de satul Cristian singur şi se învecinează cu oraşul Ghimbav la nord, cu municipiul Braşov la est şi cu oraşul Râşnov la sud şi vest.

Scurt istoric

Înfiinţat in prima jumătate a secolului al XIII-lea de coloniştii germani (ulterior deveniţi saşi), în 1362 Cristianul este pentru prima oară menţionat ca Krestyenfalu, într-o scrisoare a regelui Ludovic de Anjou, mai apoi în 1367 (Villa Cristiani), 1377 (Nova Civitas), şi mai târziu, sub diverse denumiri care nu îi vor aminti însă statutul de oraş, ci, descendent, va fi numit în documente ca târg sau sat.
În jurul anului 1270 este construită biserica Sf. Nicolae, mai târziu, biserica evanghelică. De-a lungul timpului, aceasta a suferit numeroase modificări.

Biserica Evanghelică

În centrul comunei Cristian se află biserica fortificată săsească. Fortificaţia ce imprejmuieşte biserica a fost construită in prima jumătate a secolului al XV-lea sub forma unei incinte ovale cu opt turnuri si un bastion pe poartă (transformat in secolul al XIX-lea in casa parohiala) dublată de un zid mai jos (zwinger)şi de un şanţ cu apă (astazi acoperit). Pe latura estică a fortificaţiei, in exterior, s-a constuit cimitirul evanghelic (datat 1826). În prezent tot amsamblul se află intr-o bună stare de conservare. Chiar la intrare în biserică a fost organizată un muzeu cu piese vestimentare vechi şi de mobilier.

Biserica Ortodoxă

Un alt monument însemnat al comunei este biserica ortodoxă, costruită în stil neogotic în 1795. Bolţile naosului şi altarul sunt acoperite cu picturi murale datând din 1821 (pictor: Stoica Popovici). De asemenea, în biserică se găsesc icoane ?împărăteşti? pictate în 1770, precup şi potirul executat de argintarul lui Constantin Brâncoveanu, anume Beckner (datat 1793).

Sărbătorirea Naşterii Domnului

Primarul comunei Cristian, Serafim Dragoş, face o invitaţie la Cristian cu prilejul sărbătorilor de Crăciun deoarece aici tradiţiile şi obiceiurile sunt în actualitate atât în ceea ce priveşte obiceiurile româneşti, cât şi cele săseşti: ?Românii au obiceiul să se constituie în ceata de feciori care umblă prin sat pe la colindat, fiecare membru din ceată primind carne şi băutură, produse cu care se organizează apoi un bal. Atât românii, cât şi saşii, de Naşterea Domnului, merg la biserică, după care fiecare pleacă în mijlocul familiei pentru a servi masa. Momentul este marcat cu mare bucurie, pentru că în fiecare casă există un brad de Crăciun, sub crengile căruia membrii familiei au aşezat cadouri atât pentru cei mici, cât şi pentru adulţi. Moş Crăciun este aşteptat cu emoţie, cu sacul cât mai plin şi toţi membrii familiei se strâng în jurul bradului?.


PROMO
Copyright © Fundatia Umana
Created by S.C. Twin SoftWare S.R.L. Braşov