Tururi virtuale

Ariadna
   Caută:
   

Nr: 52-53
Noiembrie-Decembrie 2008

Centenarul căii ferate Braşov ? Făgăraş
Railway Centenary
Centenaire du chemin de fer
Centenario della ferrovia
Produse tradiţionale ecologice româneşti
Ecological Tradition
Tradition écologique
Yom Kippur
Yom Kippur
Yom Kippur
Yom Kippur
Ofertă turistică: munte, rural, afaceri
National Touring Exchange
Bourse du tourisme national
Borsa Nazionale di Turismo
Aro ? Revelion de cinci stele
Tourism's Flavors and Tastes
Drumul icoanei
The Icon Path
La Voie de l'Icône
Il Cammino dell'Icona
Braşovul are un nou prefect
Brasov's New Prefect
Nouveau Préfet
Il nuovo Prefetto
Mărul dulce
The sweet Apple Tree
Le Pommier doux
Il melo dolce
Cetatea Viscri, în patrimoniul UNESCO
Viscri's Church
L'Église de Viscri
La Chiesa di Viscri
Preşedintele Ungariei, la Apaţa
High Level Visit
Visite de haut niveau
Visita ad alto livello
Zilele comunei Hălchiu
Halchiu's Days
Les Jours de Halchiu
I Giorni di Halchiu
Focul sacru din Moieciu
The Sacred Fire
Le Feu Sacré
Il Fuoco Sacro
Crăciunul la Cristian
Oaks and Fir Tree
Chênes et sapins
Querce e Abeti
Crăciunul la Hărman
History and Folklore
Histoire et Folklore
Storia e folclore
Predeal - zăpadă şi distracţie
Snow and Fun
Neige st distraction
Cooperare Braşov ? Liaoning
Romanian-Chinese Cooperation

Despre Brașov Cultură și tradiții Arhiva Redacția Contact

Centenarul căii ferate Braşov ? Făgăraş     

     

Mare sărbătoare pentru feroviarii din judeţul nostru. Sâmbătă, 27 septembrie 2008, a avut loc sărbătorirea centenarului căii ferate Braşov ? Făgăraş, eveniment organizat de Consiliul Judeţean în colaborare cu Compania Naţională de Căi Ferate. Zeci de braşoveni au ţinut să fie părtaşi la acest eveniment a cărui solemnitate a fost asigurată de marşuri de fanfară. Cu acest prilej, din iniţiativa preşedintelui Consiliului Judeţean, Aristotel Căncescu, trenul de epocă ?Dracula Expres? format din trei vagoane remorcate de locomotiva cu aburi ?Pacific?, a circulat pe distanţa Braşov ? Făgăraş şi retur.

File din istoria Căii Ferate

După sărbătorirea oficială ce a avut loc pe peronul din Gara Braşov, trenul de epocă ?Dracula Expres? a oprit în staţiile Ghimbav, Dumbrăviţa Bârsei şi Şercaia, iar specialiştii din Regionala CFR Braşov au împărtăşit publicului câteva file din istoria acestei căi ferate, prin intermediul unor broşuri.
?În zona Regionalei de Cale Ferată Braşov, este una din puţinele linii care au împlinit o sută de ani. Este o linie construită cu mari sacrificii, are un trecut istoric adânc şi bogat, care merita rememorat printr-o manifestare festivă. Sunt o sută de ani de când trenul circulă permanent pe linia Braşov ? Făgăraş şi aduce mari servicii economico-sociale în zonă. În primul război mondial linia a fost folosită foarte mult de armatele austro-ungare, iar în al doilea război mondial a servit la transportul armatelor germane şi materialelor de război?, a menţionat Radu Bellu, istoric al căilor ferate.

O bijuterie a căilor ferate

Trenul de epocă ?Dracula Expres?, cel care a marcat centenarul căii ferate Braşov-Făgăraş, este o adevărată bijuterie a căilor ferate române şi are o valoare inestimabilă. În alcătuirea sa intră o locomotivă şi trei vagoane, toate restaurate şi recondiţionate printr-un proiect al Consiliului Judeţean. Important este faptul că aspectul lor iniţial a fost respectat întru totul. Este vorba despre o locomotivă Pacific 231065, construită la uzinele Maffai din Germania, în anul 1922, care şi în 2008 se prezintă în condiţii foarte bune. Ea reprezintă un unicat la nivel european. Primul dintre vagoane este vagonul-salon construit în 1934 pentru regele Carol al II-lea, la uzinele Astra din Arad. Cel de-al doilea vagon, de clasa I, a fost fabricat în 1924, în Italia, la uzinele Ernesto Breda din Milano. Ultimul vagon, tot de clasa I, a funcţionat în perioada interbelică, în trenurile Pullman Orient Expres care au circulat pe relaţia Bucureşti ? Paris, fiind foarte căutat pentru confortul lui.

Dar de suflet pentru braşoveni

Aristotel Căncescu, preşedintele Consiliului Judeţean, a accentuat faptul că punerea în circulaţie a trenului de epocă ?Dracula Expres? face parte dintr-un demers mai larg de promovare a turismului în judeţul Braşov: ?Acest centenar este un eveniment important şi emoţionant pentru Braşov. Să nu uităm că acum câţiva ani am aniversat 130 de când s-a construit prima gară din Braşov. Punerea în circulaţie a trenului ?Dracula Expres? fost un dar de suflet pe care l-am făcut braşovenilor. Mai avem un proiect ambiţios, acela de a lega printr-o cale ferată turistică Braşovul de Bran şi în următorii doi ani îl vom realiza?.

Mihaela Chicomban


PROMO
Copyright © Fundatia Umana
Created by S.C. Twin SoftWare S.R.L. Braşov