Tururi virtuale

Ariadna
   Caută:
   

Nr: 48-49
Iulie-August 2008

Judeţul Braşov, în mandatul 2008-2012
New Mandate?s Objectives
Objectifs du nouveau mandat
Serbările Medievale ale Braşovului - Ediţia a II-a
Brasov?s Medieval Feasts
Les Fêtes Médiévales de Brasov
Le Feste Medievali di Brasov
Recreere la Codlea
Nature and Culture in Codlea
La ville des fleurs
Natura e cultura a Codlea
Zilele Ghimbavului
Ghimbav?s Days
Les Jours de Ghimbav
I Giorni di Ghimbav
Invitaţie la Hărman
Harman?s Days
Les Jours de Harman
I Giorni di Harman
Turism ecumenic la Predeal
Ecumenical Tourism
Tourisme œcuménique
Turismo ecumenico
Zilele Prejmerului
Prejmer?s Days
Les Jours de Prejmer
I Giorni di Prejmer
Măsurişul laptelui
Milk Measuring
Le mesurage du lait
La misurazione del latte
Spectacol excepţional la Sânpetru
Sanpetru?s Days
Les Jours de Sanpetru
I Giorni di Sanpetru
Buzduganul - obicei traditional al satului Drăguş
The Mace
La Massue
Il Frangicapo
Înstruţatul boului
Ox Adornment
Le Parement du Bœuf
L?adornamento del bue
Sărbătoarea Sânzienelor
The Bedstraws Fairies
Les Fées-Solidages
Gli Spiriti Femminili
Festivalul Oraşelor Înfrăţite
The Twin Towns Festival
Les Festival des villes jumelées
Festival delle Città Gemellate
Restaurantul Panoramic
Panoramic Restaurant
Le Restaurant Panoramic
?Sărbătoarea Pădurii?
Forest?s Feast
La Fête de la Forêt
Festa del Bosco
Luminiţa Gliga şi culorile misterioase
Labyrinth of Colours
Labyrinthe des Couleurs
Labirinto di colori

Despre Brașov Cultură și tradiții Arhiva Redacția Contact

Buzduganul - obicei traditional al satului Drăguş     

     

În comuna Drăguş, judeţul Braşov, există un obicei tradiţional specific acestei localităţi numit buzdugan, o cruce ce face obiectul unui ceremonial, fiind formată din mănunchiuri de spice pe care secerătorii le aduc la casa gospodarului, după ce au terminat seceratul. În satul tradiţional, obiceiul avea trei funcţii: social - claca, al ritului agrar şi al manifestării folclorice.
Cununa sau buzduganul se realizează din cele mai frumoase spice şi întotdeauna se lasă câteva neculese pentru a nu se lua holdei întreaga putere roditoare.

Ceremonialul agrar
Se spune că acest ceremonial agrar se face la trecerea spiritului grâului din ciclul vieţii în ciclul morţii şi marchează drumul acestuia spre nemurire. Seceratul cu claca are următoarele secvenţe: confecţionarea, purtatul, alaiul, cântecele şi jocul Cununii Grâului.
Cununa în întregime, spicele împletite şi seminţele scuturate din spice erau nelipsite în actele menite să fertilizeze oamenii, holdele şi animalele.

Purtatul cununii
Purtatul Cununii, de la lanul de secerat la gospodăria din sat, se făcea de obicei de către o fată frumoasă candidată la căsătorie, care trebuia să îndeplinească anumite condiţii: să fie fecioară, harnică, frumoasă şi curată din punct de vedere ritual.
Alaiul cuprindea participanţii la claca secerişului, în special fete şi feciori. Pe drum cununa grâului şi secerătorii din alai erau udaţi din abundenţă cu apă.
Preotul satului aşteaptă secerătorii cu porţile deschise şi cu găleţile pline cu apă cu care udă cununa la intrarea în curte. Alaiul ocolea de trei ori masa din casă, pe care se găsea un colac şi o sticlă cu vin. În final, Cununa Grâului era aşezată solemn pe masă de unde o ridica apoi preotul.

Jocul Cununii
Jocul Cununii Grâului este executat de secerători dimineaţa, la plecarea de la gazdă, la amiază, în pauza de masă, la sfârşitul secerişului, la poarta gospodăriei şi în alte momente semnificative ale ceremoniei. Cântecele de cunună care fac parte din stratul cel mai vechi al folclorului sunt păstrate în puţine sate şi nu se cunosc în totalitate ele rămânănd doar în amintirea bătrânilor.
Cununa grâului se păstra ca un obiect cultic de mare valoare până la întemeierea noii culturi de grâu sau până la seceratul de anul viitor.


PROMO
Copyright © Fundatia Umana
Created by S.C. Twin SoftWare S.R.L. Braşov