Tururi virtuale

Ariadna
   Caută:
   

Nr: 32-33
Martie-Aprilie 2007

Braşovul la Bruxelles
Study case: Brasov County, Romania
Etude de cas: Brasov, Roumanie
Studio di caso: la provincia de Brasov
Festival Maghiar la Apaţa
Magyar Festival at Apaţa
Festival Magyar à Apaţa
Festival Ungherese ad Apaţa
Turism de cinci stele la Braşov
Five Stars Tourism at Braşov
Tourisme de cinq etoiles a Braşov
Turismo di cinque stelle a Braşov
200 de ani de prezenţă evreiască la Braşov
The Jewish Community of Braşov
La Communauté juive de Brasov
La Comunità ebrea di Brasov
Picturile lui Gabriel Stan
The Quest of Gabriel Stan
Mândra, o zonă naturală
Storage Lakes and Touring Area
Lacs d'accumulation et zone touristique
Bacini di raccolta e zona turistica
Prefecturi la standarde europene
Prefectures on EU Standrads
Préfectures à des standards UE
Prefetture a standard UE
Moieciu luptă pentru păstrarea obiceiurilor
Say "Cheese" and eat It!
La joie du fromage
L'allegria del formaggio
Muntele Tâmpa
Mount Tampa - a peculiar Reserve
Muzeul de Etnografie Braşov
Reconstituting anciens Ways of Life
Reconstituer d'anciens modes de vie
Riconstituzione di vecchi stilli di vita
Paştele şi ouăle Învierii
Easter and the Resurrection Eggs
Les Pâques et les oeufs de la Résurrection
La Pasque e le uova delle Risurrezione
Ceremonialul "Plugarul"
The Ploughman's Custom
Il Costume dell'Aratore
Predeal, ţinta vacanţelor reuşite
Predeal, the perfect destination
Predeal, la destination parfaite
Predeal, la destinazione perfetta
Fasching - Caravana Clătitelor
The Pancake Caravan
La Caravane de Crêpes
La Carovana delle Crêpes
Ceremonialul focului la Şinca Nouă
The Wheel on Fire
La roue en flammes
La Ruota in fiamme
Balul portului popular la Rupea
Popular Clothes' Bal
Le Bal de l'Habit Populaire
Il Ballo degli Abiti Popolari

Despre Brașov Cultură și tradiții Arhiva Redacția Contact

Prefecturi la standarde europene     
?Veche cetate medievală?, ?puternic centru comercial si economic al Transilvaniei?, ?inima tării?, toate sunt descrierile succinte ale unuia dintre cele mai frumoase judete ale României - Brasovul. Numeroasele particularităti si elemente de unicitate ale Brasovului (puternic centru istoric individualizat într-un oras modern, ce a cunoscut o importantă dezvoltare economică, o zonă turistică consacrată sustinută de o viată culturală activă si de un relief unic) reprezintă motivul asumării de către administratia publică a misiunii de a transforma judetul Brasov în cel mai important centru turistic al tării, fără a neglija aspectele vietii economice si culturale ale zonei.

Dezvoltarea economica si turistica

În atentia conducerii Institutiei Prefectului exista trei coordonate majore pentru dezvoltarea economico-turistica a judetului si promovarea patrimoniului în spatiul uniunii Europene. ?Sunt convins că la baza evolutiei judetului si a comunitatii brasovene trebuie să stea munca unei echipe adminstrative de profesionisti, care prin eforturi concertate, alături de societatea civilă, să cladească fundamentul unei dezvoltări durabile. Pentru frumusetea si magia acestor meleaguri binecuvântate de Dumnezeu, vă invit să ne fiti oaspeti si să vă convingeti că Brasovul îsi merită pe deplin toate laudele?, sustine prefectul Aurelian Danu.

În slujba cetatenilor

Odata cu intrarea României în Uniunea Europeana, Institutia Prefectului a luat masuri radicale în ceea ce priveste activitatea functionarilor publici, îmbunatatirea relatiilor cu cetatenii si asigurarea conditiilor de lucru la nivelul standardelor europene. Însusi ministrul Administratiei si Internelor, Vasile Blaga, împreuna cu înalti oficiali s-au deplasat în teritoriu pentru a constata daca aceste institutii corespund cu cerintele U.E. La Brasov, oficialii au fost întâmpinati de prefectul Aurelian Danu, de cei doi subprefecti, Adriana Dontu si Szakal Andras, precum si de vicepresedintii Consiliului Judetean, Marian Rasaliu si Vasile Butaru.

Softuri performante

Pentru realizarea transparentei, Institutia Prefectului a realizat un soft intern care va ajuta la fluidizarea circuitului hârtiilor. Cu prilejul vizitei ministrului Vasile Blaga a fost inaugurat acest soft performant care va debloca comunicarea greoaie dintre serviciile si directiile institutiei. ?Noul soft intern permite angajatilor Prefecturii sa lucreze în comun la diferite documente, dar si sa verifice rapid legalitatea unor solicitari. Mai mult chiar, în curând, softul va face posibila si aplicarea unei semnaturi digitale pe documentele electronice, pentru autentificare. Timpul de cautare si de regasire a unui document se va reduce cu 50%?, a declarat prefectul Aurelian Danu.


PROMO
Copyright © Fundatia Umana
Created by S.C. Twin SoftWare S.R.L. Braşov