Tururi virtuale

Ariadna
   Caută:
   

Nr: 32-33
Martie-Aprilie 2007

Braşovul la Bruxelles
Study case: Brasov County, Romania
Etude de cas: Brasov, Roumanie
Studio di caso: la provincia de Brasov
Festival Maghiar la Apaţa
Magyar Festival at Apaţa
Festival Magyar à Apaţa
Festival Ungherese ad Apaţa
Turism de cinci stele la Braşov
Five Stars Tourism at Braşov
Tourisme de cinq etoiles a Braşov
Turismo di cinque stelle a Braşov
200 de ani de prezenţă evreiască la Braşov
The Jewish Community of Braşov
La Communauté juive de Brasov
La Comunità ebrea di Brasov
Picturile lui Gabriel Stan
The Quest of Gabriel Stan
Mândra, o zonă naturală
Storage Lakes and Touring Area
Lacs d'accumulation et zone touristique
Bacini di raccolta e zona turistica
Prefecturi la standarde europene
Prefectures on EU Standrads
Préfectures à des standards UE
Prefetture a standard UE
Moieciu luptă pentru păstrarea obiceiurilor
Say "Cheese" and eat It!
La joie du fromage
L'allegria del formaggio
Muntele Tâmpa
Mount Tampa - a peculiar Reserve
Muzeul de Etnografie Braşov
Reconstituting anciens Ways of Life
Reconstituer d'anciens modes de vie
Riconstituzione di vecchi stilli di vita
Paştele şi ouăle Învierii
Easter and the Resurrection Eggs
Les Pâques et les oeufs de la Résurrection
La Pasque e le uova delle Risurrezione
Ceremonialul "Plugarul"
The Ploughman's Custom
Il Costume dell'Aratore
Predeal, ţinta vacanţelor reuşite
Predeal, the perfect destination
Predeal, la destination parfaite
Predeal, la destinazione perfetta
Fasching - Caravana Clătitelor
The Pancake Caravan
La Caravane de Crêpes
La Carovana delle Crêpes
Ceremonialul focului la Şinca Nouă
The Wheel on Fire
La roue en flammes
La Ruota in fiamme
Balul portului popular la Rupea
Popular Clothes' Bal
Le Bal de l'Habit Populaire
Il Ballo degli Abiti Popolari

Despre Brașov Cultură și tradiții Arhiva Redacția Contact

200 de ani de prezenţă evreiască la Braşov
     

Comunitatea Evreilor din Braşov a luat fiinţă în 1826, dar primul evreu, Iekutziel ben Eizik Levitianul, a fost autorizat să devină locuitor al oraşului în anul 1807, la 16 iunie.

Ca toate comunităţile evreieşti din România şi comunitatea din Braşov a cunoscut în ultimii 20 de ani o dramatică descreştere numerică. În prezent, în această comunitate, care cuprinde populaţia evreiască a judeţului Braşov şi obştea din judeţul limitrof Covasna, are 274 membri şi are o prezenţă notabilă şi creativă în viaţa socială şi culturală a municipiului Braşov. Este, de asemenea, o entitate semnificativă în Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România.

În anul 2001, Comunitatea a reuşit să reabiliteze Sinagoga din Braşov, cea mai importantă a oraşului şi să o menţină activă.

Marcarea evenimentului

Pentru marcarea evenimentului, Comunitatea Evreilor din Braşov organizează mai multe manifestări cultural-istorice, care să scoată în evidenţă aportul Comunităţii evreieşti (care nu a fost victima Holocaustului), viitorul etnicilor evrei în România Europeană şi rolul acestei comunităţi în viaţa braşoveană.

Preşedintele Comunităţii Evreilor din Braşov, Roth Tiberiu, a declarat: ?Totodată, este un îndemn şi către cetăţenii neevrei ai unui Braşov multicultural şi european să păstreze cu respect memoria unei comunităţi cândva importantă şi activă în viaţa oraşului; este un imbold pentru continuarea legăturilor cu foşti locuitori ai oraşului, acum cetăţeni ai Israelului, cu descendenţii şi compatrioţii lor şi este un prilej de a crea în Braşov evenimente cu valori reprezentative cu răsunet şi participare largă?.

Delegaţii evreieşti la Braşov

La evenimentele din vara acestui an, organizate de Comunitatea Evreiască braşoveană, (iunie/iulie) se estimează participarea a circa 300 de invitaţi din străinătate şi din ţară (foşti braşoveni domiciliaţi în Israel şi alte ţări, delegaţi şi invitaţi din Rishon le Zion, delegaţi ai unor comunităţi evreieşti din ţările europene vecine, delegaţi ai tuturor comunităţilor din România, reprezentanţi ai Organizaţiilor Evreieşti din România şi străinătate, reprezentanţi ai unor Ambasade din Bucureşti ş.a.)

De asemenea vor participa membrii Comunităţii din Braşov, precum şi un public cât mai numeros din Braşov (reprezentanţi ai autorităţilor, cultelor, partidelor politice, ONG-urilor, instituţiilor de cultură şi numeroşi alţii).

În zilele rezervate evenimentului vor avea loc manifestări culturale, simpozioane, manifestări folclorice tradiţionale, religioase, toate fiind aşezate sub semnul unicităţii şi deschiderii către comunicare şi istorie.


PROMO
Copyright © Fundatia Umana
Created by S.C. Twin SoftWare S.R.L. Braşov