Tururi virtuale

Ariadna
   Caută:
   

Nr: 28-29
Noiembrie-Decembrie 2006

Un augurio in controcorrente della prossima migrazione: Benvenuti in Romania!
Turism de cinci stele la Braşov
Five Stars Tourism at Brasov
Tourisme de cinq étoiles à Brasov
Turismo di cinque stelle a Brasov
Primul incubator de afaceri la Braşov
The first Business Incubator
Le premier incubateur d?affaires
Invaţământul braşovean la standarde europene
Performant local School
Ecole locale performante
Alta prestazione della scuola normale
Comuna Teliu, pregătită pentru UE
Three New Schools
Trois nouvelles écoles
Tre scuole nuove
Agenţie de Dezvoltare Durabilă la Braşov
The Agency?s Inauguration
L?inauguration de l?Agence
L?inaugurazione dell?Agenzia
Memorial 15 Noiembrie 1987
15 November 1987 Memorial
Il Memoriale 15 November 1987
Centenarul vârstnicilor
The Elders? Centenary
Le Centenaire des Âgés
Il Centenario degli Anziani
Feldioara - o istorie îndelungată
Roman ruins and Romanian Leisure
Ruines romanes et agrément roumain
Rovine romane ed ozio romeno
Măieruş ? Valea nucilor sălbatici
The Valley of the wild Walnuts
La Valée des noix sauvages
La Valle dei noccioli selvaggi
Şinca Nouă ? sat european
An European Village
Un village europeean
Un villaggio europeo
Crăciunul la Apaţa
Christmas at Apata
Noël à Apata
Natale a Apata
Drăguş, un sat românesc
A Romanian Village
Un village roumain
Un villaggio romeno
Ridicatul bradului Dumbrăviţa
The Fir?s Hoist
La hausse du sapin
Ghimbavul ? o aşezare dacică
The Village near the Willows
Le village près des saules
Il villaggio delle salici
Focuri sacre pe înălţămile munţilor
Sacred Fires
Les feux sacrés
I fuochi sacri
Crizbav ? o comunitate în plină ascensiune
Durable Development at Crizbav
Développement durable à Crizbav
Sviluppo durevole a Crizbav
Invitaţie la Predeal
Invitation at Predeal
Invitation à Predeal
Invito a Predeal
Concurs de gastronomie la Prejmer
Gastronomic Contest

Despre Brașov Cultură și tradiții Arhiva Redacția Contact

Comuna Teliu, pregătită pentru UE     
Comuna Teliu este una dintre cele mai mari comune ale judeţului Braşov şi se întinde pe 23 km, însumând o suprafaţă de 4.026 ha. Zona este splendidă, amplasată la hotarul dintre judeţul Braşov şi judeţul Covasna. Pădurile de foiase şi conifere emană un aer curat şi oferă un peisaj unic. Comuna are aproape 4.000 de locuitori (români, maghiari şi romi), oamenii sunt gospodari şi se ocupă cu agricultura, creşterea animalelor si exploatări forestiere.

Şcoli la standarde UE

Pe raza comunei Teliu funcţioneaza patru unităţi de învăţământ în care învaţă copiii români şi copiii de etnie maghiară. La începutul anului şcolar 2006-2007 a fost făcută inaugurarea la trei şcoli din localitate, eveniment ce s-a petrecut în prezenţa inspectorului general şcolar judeţean, Carmen Tănăsescu, a preşedintelui Consiliului Judeţean, Aristotel Căncescu, subprefectul de Braşov, Szakal Andras, şi nu în ultimul rând primarul comunei, Vasile Şerban. Momentul a fost deosebit şi a reunit la şcoala Teliu Vale toate persoanele implicate în realizarea acestor şcoli la standarde europene. Cu acest prilej, copiii îmbrăcaţi în port popular specific zonei au oferit invitaţilor tradiţionala pâine cu sare.

Dotări de ultimă generaţie

Primarul comunei Teliu, Şerban Vasile, a mulţumit Consiliului Judeţean Braşov şi Inspectoratului Şcolar Judeţean pentru aportul adus procesului de învăţământ la şcolile din mediul rural: ?În perioada 1996-2000, a fost pusă piatra de temelie la o şcoală care funcţiona într-o clădire veche din 1925. Cu sprijinul firmelor, care au lucrat zi şi noapte, au fost realizate cele trei şcoli la parametri occidentali, cu mobilier modern şi grupuri sanitare conform standardelor?.

Zonă cu influenţe culturale

Aristotel Căncescu, preşedintele CJ Braşov, a precizat că este o plăcere să vezi că banii alocaţi de Consiliul Judeţean au fost folosiţi pentru a ridica standardele învăţământului românesc: ?Din 1990 nu s-au făcut investiţii majore în şcolile din România şi de aceea sunt bucuros că acum, după atâţia ani, învăţământul a ajuns o prioritate naţională. Rezultatele se văd, numai pentru şcolile din Teliu au fost alocate 2 miliarde lei de către Consiliul Judeţean şi 6 miliarde lei de Inspectoratul Şcolar Judeţean. Investiţia este mult mai mare, ţinând cont şi de realizarea mobilierului modern?.
Carmen Tănăsescu, inspectorul general şcolar al judeţului, a apreciat că evenimentul este special şi se petrece într-o zonă cu interferenţă culturală, unde are loc învăţământ în limba română şi în limba maghiară.
Subprefectul Andras Szakal a menţionat că şcolile realizate în comuna Teliu pot fi considerate că sunt deja în Uniunea Europeană.

O localitate atractivă

Primarul comunei Teliu, Şerban Vasile, face cu acest prilej o invitaţie tuturor celor care vor să cunoască zona, pentru că pe lângă învăţământul de calitate, aici oamenii îşi păstrează tradiţiile şi vechile obiceiuri, care sigur vor fi apreciate de ceilalţi cetăţeni europeni. Dintre obiective amintim: cetatea a cavalerilor teutoni ?Kraisburg?, două cariere de piatră Vârful "Piliştea" - 1223 m şi Poiana Florilor cu trei tuneluri şi un viaduct construit în 1933.


PROMO
Copyright © Fundatia Umana
Created by S.C. Twin SoftWare S.R.L. Braşov