Tururi virtuale

Ariadna
   Caută:
   

Nr: 28-29
Noiembrie-Decembrie 2006

Un augurio in controcorrente della prossima migrazione: Benvenuti in Romania!
Turism de cinci stele la Braşov
Five Stars Tourism at Brasov
Tourisme de cinq étoiles à Brasov
Turismo di cinque stelle a Brasov
Primul incubator de afaceri la Braşov
The first Business Incubator
Le premier incubateur d?affaires
Invaţământul braşovean la standarde europene
Performant local School
Ecole locale performante
Alta prestazione della scuola normale
Comuna Teliu, pregătită pentru UE
Three New Schools
Trois nouvelles écoles
Tre scuole nuove
Agenţie de Dezvoltare Durabilă la Braşov
The Agency?s Inauguration
L?inauguration de l?Agence
L?inaugurazione dell?Agenzia
Memorial 15 Noiembrie 1987
15 November 1987 Memorial
Il Memoriale 15 November 1987
Centenarul vârstnicilor
The Elders? Centenary
Le Centenaire des Âgés
Il Centenario degli Anziani
Feldioara - o istorie îndelungată
Roman ruins and Romanian Leisure
Ruines romanes et agrément roumain
Rovine romane ed ozio romeno
Măieruş ? Valea nucilor sălbatici
The Valley of the wild Walnuts
La Valée des noix sauvages
La Valle dei noccioli selvaggi
Şinca Nouă ? sat european
An European Village
Un village europeean
Un villaggio europeo
Crăciunul la Apaţa
Christmas at Apata
Noël à Apata
Natale a Apata
Drăguş, un sat românesc
A Romanian Village
Un village roumain
Un villaggio romeno
Ridicatul bradului Dumbrăviţa
The Fir?s Hoist
La hausse du sapin
Ghimbavul ? o aşezare dacică
The Village near the Willows
Le village près des saules
Il villaggio delle salici
Focuri sacre pe înălţămile munţilor
Sacred Fires
Les feux sacrés
I fuochi sacri
Crizbav ? o comunitate în plină ascensiune
Durable Development at Crizbav
Développement durable à Crizbav
Sviluppo durevole a Crizbav
Invitaţie la Predeal
Invitation at Predeal
Invitation à Predeal
Invito a Predeal
Concurs de gastronomie la Prejmer
Gastronomic Contest

Despre Brașov Cultură și tradiții Arhiva Redacția Contact

Şinca Nouă ? sat european     

Comuna Şinca Nouă este aşezată la sud-est de oraşul Făgăraş, localitatea este arătoasă, plasată în mijlocul unui peisaj superb, la poalele munţilor.

O aşezare românească

Primarul comunei Şinca Nouă, Dumitru Flucuş, îşi are strămoşii în această aşezare care are o istorie interesantă. Satul provine din Şinca Veche, atestat documentar la 1291, dar la 1762 a avut loc marea scindare, când 88 de familii s-au mutat la 10 km în amonte unde se afla numai pădure şi nici un drum de comunicare. ?Practic a plecat tot satul şi au rămas doar patru familii care erau bogate. Înainte de a părăsi satul, cele 88 de familii au luat clopotul bisericii pe care l-au urcat într-o căruţă şi au mers pe muchia dealului până când au ajuns într-un loc şi l-au pus într-o bisericuţă mică, unde se afla o comunitate de călugări. Sătenii au plecat din Şinca Veche să scape de ocupaţia austro-ungară?, a povestit primarul.

Clopotul descântat

De sute de ani, clopotul a rămas în bisericuţa mică, care şi astăzi poate fi văzută în splendoarea ei. Se spune că acest clopot este descântat, iar atunci când vine vremea rea, cu fulgere şi trăsnete, primul localnic aflat în apropierea bisericii fuge şi trage clopotul, alungând astfel nenorocirile.
În localitate se mai află o biserică, veche de 100 de ani, are picturi cu sfinţi şi scene biblice şi este cea mai mare biserică ortodoxă din judeţ. În fiecare duminică, aici, se ţine slujba religioasă şi poate fi ascultat corul bisericii, recent înfiinţat.
Localnicii sunt primitori, îşi păstrează încă datinile strămoşeşti, portul şi cântul popular. După 50 de ani, ei au reînviat un obicei străbun ?Roata în flăcări? şi şi-au comandat costume populare tradiţionale pe care le îmbracă de sărbători şi la manifestări culturale.

Prima comună ecologică

Dumitru Flucuş ne-a declarat că Şinca Nouă este prima comună din ţară care va fi certificată ecologic: ?Deocamdată, ne aflăm în conversie ecologică, iar în iunie 2007 vom fi certificaţi ecologic, reuşind astfel să fim prima unitate administrativ-teritorială care va fi certificată integral. Suntem înfrăţiţi cu o localitate ecologică din Germania, Wulkow, de la care am învăţat multe în domeniu. O firmă din Elveţia urmează să facă o investiţie (prelucrarea laptelui, abator şi prelucrarea cărnii) care va produce numai produse certificate bio?.

Calitatea de sat european

Primăria Şinca Nouă a participat la un concurs organizat de delegaţia Comisiei Europene în România şi a câştigat calitatea de sat european. ?Suntem puţin atipici şi avem în comună patru ONG-uri, am organizat societatea civilă şi am făcut proiecte. Am băgat telefon în sat, cu contribuţia localnicilor, deşi au existat oameni care nu au vorbit niciodată la telefon, apoi internet, gaz metan, am rezolvat reţeaua stradală şi am realizat o grădiniţă germană. Au venit emisari care au vorbit cu localnicii şi autorităţile şi am primit titlul de sat european în 2005?, a conchis primarul Dumitru Flucuş.


PROMO
Copyright © Fundatia Umana
Created by S.C. Twin SoftWare S.R.L. Braşov