Tururi virtuale

Ariadna
   Caută:
   

Nr: 24-25
Iulie-August 2006

Proiecte Româno - Italiene
Italian-Romanian Projects
Projets italo-roumains
Progetti italo-romeni
Activitatea Prefecturii
Blazonry and Laws
Blasons et lois
Blasoni e Leggi
Dracula pe Castelul Bran
Enlightening Bran Castle
Illuminando Castello Bran
Zilele Codlei
Codlea?s Days
Les Jours de Codlea
Hălchiul ? o atracţie irezistibilă
Churches and infrastructure
Eglises et infrastructure
Amfiteatru turistic natural ? Holbav
A Place of Refuge
Un lieu de refuge
Vacanţă la Predeal
Holliday in Predeal
Vacances à Predeal
Vacanze a Predeal
Paradis Terestru
Heaven on Earth
Paradiso terrestre
Inside Braşov ? 2 ani de activitate
Two years of Inside
Deux ans d?Inside
Due anni di Inside
Comăna ? o cetate veche
Rocks and Caves
Rocce e Caverne
Turism istoric la Lisa
Tn the History's Whirlpools
Nel vortice della storia
Invitaţie la Părău
Woods and Magic Beliefs
Forêts et croyances magiques
Boschi e credenze magiche
Incursiune la Recea
The Forest's Vow
Le serment de la forêt
Ghimbav - oraşul cu inimă săsească
The Teutonic Hallmark
L?empreinte des Teutons
Obiceiuri străvechi la Beclean
Wedding at Beclean
Nozze a Beclean
Sărbătorile Sânpetrului
Churches and Airplanes
Chiese ed aerei
Prejmerul ? în patrimoniul UNESCO
Prejmer?s Days
Les Jours de Prejmer
Carte de identitate şi cetăţenie
Identity and Citizenship

Despre Brașov Cultură și tradiții Arhiva Redacția Contact

Paradis Terestru
Comuna Sâmbăta de Sus, din punct de vedere administrativ-teritorial, este nou înfiinţată, dar din punct de vedere al aşezării este o localitate veche, încărcată de istorie, cultură şi religie. Cadrul feeric în care este amplasată oferă o privelişte unică, cu vedere spre munţii Făgăraş. Oamenii sunt primitori, gospodari şi îşi păstrează încă tradiţiile legate de unele credinţe magice, anterioare creştinismului.
Primarul comunei Sâmbăta, Ioan Croitoru, ne-a declarat că a avut şansa să fie ales în fruntea acestei localităţi, menite să atragă turismul ecumenic şi, în general, turismul sub toate aspectele lui. Pentru realizarea obiectivelor propuse, executivul Primăriei şi Consiliul Local Sâmbăta derulează proiecte pentru dezvoltarea rurală a zonei.

Mânăstirea ?Constantin Brâncoveanu?
Mânăstirea este situată la poalele munţilor Făgăraş într-un cadru natural deosebit. Aerul curat şi proaspăt, izvoarele repezi de munte, pădurile cu arbori multiseculari contribuie la crearea unei atmosfere de basm. În mânăstire nu lipsesc peisajele deosebite şi florile.
Istoria Mânăstirii Brâncoveanu începe în secolul al XVII-lea, primele dovezi directe datând din anul 1654, când satul şi moşia din Sâmbata de Sus au intrat în stăpânirea lui Preda Brâncoveanu, boier din sudul Carpaţilor. Acesta a construit o bisericuţă din lemn, pe valea râului Sâmbăta, pentru călugării sihastri, iar în jurul anului 1696, domnitorul Constantin Brâncoveanu, domn al Ţării Româneşti (1688-1714), a zidit din piatră şi cărămidă o mânăstire.
După 208 ani de la dărâmarea ei, în anul 1785, Mânăstirea Brâncoveanu a reînviat în ziua de duminică, 15 august 1993, la sărbătoarea "Adormirea Maicii Domnului", când s-a sfinţit biserica nouă ce poartă hramul Sfinţilor Martiri Brâncoveni.

Şcoala de zugravi
Un mare renume a adus mânăstirii atelierul de pictură pe sticlă. Şcoala de zugravi, întemeiată de Brâncoveanu la Sâmbăta, a împământenit aici stilul brâncovenesc, mai întâi în picturi murale la bisericile din această parte a ţării, al cărei leagăn de formare a fost Ţara Făgăraşului, apoi în pictură pe lemn şi arhitectură.
Muzeul Mânăstirii Brâncoveanu deţine astăzi una din cele mai bogate colecţii de picturi vechi pe sticlă, aparţinând secolelor XVIII-XIX, în mare majoritate executate în manieră popular-naivă, icoane pe lemn, predominant fiind stilul brâncovenesc, veşminte preoteşti şi arhiereşti, o colecţie unică de carte veche, manuscrise, pergamente, scrisori, precum şi o valoroasă colecţie de obiecte de cult.
În prezent obştea mânăstirii numără aproape 40 vieţuitori, fiind condusă de părintele stareţ Arhimandrit Ilarion Urs.

Invitaţie la Sâmbăta de Sus
Cei care doresc să viziteze zona, sigur nu vor regreta, pentru că locul este binecuvântat de Dumnezeu cu Mânăstirea ?Constantin Brâncoveanu? de la Sâmbăta de Sus, renumită ca loc de reculegere, mângâiere şi întărire sufletească pentru credincioşii şi vizitatorii ce se roagă ori poposesc în acest locaş sfânt. Împrejurimile oferă turistului o privelişte plăcută şi relaxantă. Aerul este puternic ozonat datorită pădurilor din zonă.
Dacă doriţi, sunteţi pasionaţi şi vremea este de partea dumneavoastră puteţi urca pe munte. Sâmbăta de Sus este o destinaţie de vacanţă nouă, pentru iubitorii de munte şi linişte. Aici veţi găsi construcţii noi şi oameni primitori gata să vă îndeplinească orice dorinţă.

Alte oportunităţi
Pe lângă Mânăstirea ?C. Brâncoveanu? de la Sâmbăta de Sus, turiştii mai pot vizita bisericile vechi din localitate, zona turistică, herghelia, păstrăvăria şi munţii din împrejurimi. Condiţii de cazare: Hotel ?Diana" (trei stele), vile şi case de vacanţă, Hotel ?Floarea reginei Nitramonia?.
Investitorii pot beneficia de concesionări de terenuri pentru construirea de vile de vacanţă şi pensiuni.


PROMO
Copyright © Fundatia Umana
Created by S.C. Twin SoftWare S.R.L. Braşov