Tururi virtuale

Ariadna
   Caută:
   

Nr: 24-25
Iulie-August 2006

Proiecte Româno - Italiene
Italian-Romanian Projects
Projets italo-roumains
Progetti italo-romeni
Activitatea Prefecturii
Blazonry and Laws
Blasons et lois
Blasoni e Leggi
Dracula pe Castelul Bran
Enlightening Bran Castle
Illuminando Castello Bran
Zilele Codlei
Codlea?s Days
Les Jours de Codlea
Hălchiul ? o atracţie irezistibilă
Churches and infrastructure
Eglises et infrastructure
Amfiteatru turistic natural ? Holbav
A Place of Refuge
Un lieu de refuge
Vacanţă la Predeal
Holliday in Predeal
Vacances à Predeal
Vacanze a Predeal
Paradis Terestru
Heaven on Earth
Paradiso terrestre
Inside Braşov ? 2 ani de activitate
Two years of Inside
Deux ans d?Inside
Due anni di Inside
Comăna ? o cetate veche
Rocks and Caves
Rocce e Caverne
Turism istoric la Lisa
Tn the History's Whirlpools
Nel vortice della storia
Invitaţie la Părău
Woods and Magic Beliefs
Forêts et croyances magiques
Boschi e credenze magiche
Incursiune la Recea
The Forest's Vow
Le serment de la forêt
Ghimbav - oraşul cu inimă săsească
The Teutonic Hallmark
L?empreinte des Teutons
Obiceiuri străvechi la Beclean
Wedding at Beclean
Nozze a Beclean
Sărbătorile Sânpetrului
Churches and Airplanes
Chiese ed aerei
Prejmerul ? în patrimoniul UNESCO
Prejmer?s Days
Les Jours de Prejmer
Carte de identitate şi cetăţenie
Identity and Citizenship

Despre Brașov Cultură și tradiții Arhiva Redacția Contact

Amfiteatru turistic natural ? Holbav     

     

Comuna Holbav este amplasată în Depresiunea Ţării Bârsei, pe versantul sudic al Măgurii Codlei, la o altitudine de peste 900 m. Este o aşezare carcateristică satelor de munte, cu cele mai multe locuinţe pe dealurile Bârnei, Padina lui Moman, Măguri, Cetăţii, Petrosului, Văii de Mijloc, Capul Dealului, Piscu Stânii, Piscul Văii Negri, Piscul Văii Epi, , Stimbăiel, Piscul Richiţii şi Hoapec. Acestea oferă un ansamblu feeric care alcătuiesc un amfitaeatru tursitic natural: comuna Holbav.

Atestare documentară
Primarul comunei Holbav, Gheorghe Oprea, care, de altfel, este un artist în adevăratul sens al cuvântului (pictor, sculptor, scriitor) vorbeşte cu mare dragoste de comuna pe care o reprezintă: ?Pe stampa din ?Arhiva istorică a Braşovului? se află fotografia unui român din Şerpeni ? Holbav din sec. al XVIII-lea, aceasta părând a fi denumirea românească a comunei?.
Într-un document al Bisericii din Holbav se menţionează că până în 1464 localitatea a aparţinut Ducatului Făgăraşului, sub domnii Ţării Româneşti.
Comuna Holbav este reînfiinţată în anul 2004, prin reorganizarea comunei Vulcan, din care făcea parte până la această dată.

Dezvoltare rurală
Zona este naturală, nepoluată şi se întinde pe zeci de hectare de dealuri împădurite. Locuitorii sunt români care se ocupă cu creşterea animalelor: bovine, cabalnie, ovine şi caprine, porcine şi păsări. Între timp, au fost reamenajate şcolile din localitate, biserica ortodoxă, căminul cultural, dispensarul şi sediul postului de poliţie. Interesant este faptul că gospodăriile împrăştiate pe dealuri până în anul 2006 nu au fost racordate la energie electrică: ?În zona pe care noi o numim La Moară, la Cetăţea, am reuşit să introducem curentul electric în casele oamenilor şi la şcoala generală unde învaţă copiii din ciclul primar. Faptul că zona nu avea electricitate şi oferea un cadru natural autentic, sălbatic a determinat mulţi oameni de afaceri să vină aici, să se refugieze şi să se relaxeze, departe de zgomotul asurzitor al oraşului, fugind astfel de toate formele de poluare. Cei care doresc să vină să ne viziteze pot vedea ruinele cetăţii dacice ale cetăţii de la Măgura Codlei, rezervaţia geo paleontologică şi pot beneficia de o paletă variată de plante medicinale?, ne-a declarat primarul Gheorghe Oprea.

Atracţia zonei
Comuna Holbav are ceva special faţă de celelalte localităţi din judeţ: întinderea mare a cadrului natural, în care omul nu a reuşit să distrugă ceea ce a creat Dumnezeu: fauna, flora şi poluarea atmosferei, apei şi solului. Totodată, populaţia îşi păstrează obiceiurile, iar obiectele cu valoare de patrimoniu au fost expuse în muzeul ce funcţionează pe lângă biserica ortodoxă din localitate ce poartă hramul ?Adormirii Maicii Domnului?. Icoanele au fost donate de credincioşii din localitate, iar singura colecţie completă de minee de pe vremea lui Andrei Şaguna se află tot în acest muzeu.
Anul trecut, comuna a sărbătorit 550 de ani de atestare documentară şi 100 de ani de când ea a fost declarată pentru prima dată ?comună mare?.

Oportunităţi
Oportunităţile oferite investitorilor sunt multiple: terenuri, facilităţi fiscale, forţa de muncă calificată existentă şi resursele naturale ce pot fi exploatate. Dintre obiectivele turistice amintim : cetăţi, monumente istorice, monumente naturale, parcuri, rezervaţii, inclusiv rezervaţia naturală cu profil geologic-paleontologic Holbav.

Primăria comunei Holbav
Str. Principală nr. 39, jud. Braşov
Tel: +40 268 256 499
Tel./Fax: +40 268 256 502


PROMO
Copyright © Fundatia Umana
Created by S.C. Twin SoftWare S.R.L. Braşov