Tururi virtuale

Ariadna
   Caută:
   

Nr: 24-25
Iulie-August 2006

Proiecte Româno - Italiene
Italian-Romanian Projects
Projets italo-roumains
Progetti italo-romeni
Activitatea Prefecturii
Blazonry and Laws
Blasons et lois
Blasoni e Leggi
Dracula pe Castelul Bran
Enlightening Bran Castle
Illuminando Castello Bran
Zilele Codlei
Codlea?s Days
Les Jours de Codlea
Hălchiul ? o atracţie irezistibilă
Churches and infrastructure
Eglises et infrastructure
Amfiteatru turistic natural ? Holbav
A Place of Refuge
Un lieu de refuge
Vacanţă la Predeal
Holliday in Predeal
Vacances à Predeal
Vacanze a Predeal
Paradis Terestru
Heaven on Earth
Paradiso terrestre
Inside Braşov ? 2 ani de activitate
Two years of Inside
Deux ans d?Inside
Due anni di Inside
Comăna ? o cetate veche
Rocks and Caves
Rocce e Caverne
Turism istoric la Lisa
Tn the History's Whirlpools
Nel vortice della storia
Invitaţie la Părău
Woods and Magic Beliefs
Forêts et croyances magiques
Boschi e credenze magiche
Incursiune la Recea
The Forest's Vow
Le serment de la forêt
Ghimbav - oraşul cu inimă săsească
The Teutonic Hallmark
L?empreinte des Teutons
Obiceiuri străvechi la Beclean
Wedding at Beclean
Nozze a Beclean
Sărbătorile Sânpetrului
Churches and Airplanes
Chiese ed aerei
Prejmerul ? în patrimoniul UNESCO
Prejmer?s Days
Les Jours de Prejmer
Carte de identitate şi cetăţenie
Identity and Citizenship

Despre Brașov Cultură și tradiții Arhiva Redacția Contact

Hălchiul ? o atracţie irezistibilă
     

Comuna Hălchiu este amplasată în partea de nord a Ţării Bârsei, la 15 km de municipiul Braşov şi are în componenţă două sate: Hălchiul, ca reşedinţă de comună şi Satu-Nou.
Terenurile ce aparţin de raza teritorial-administrativă a comunei Hălchiu au permis dezvoltarea agriculturii şi zootehniei (valorificarea păşunilor şi fâneţelor). Pădurile bogate în foioase şi fauna fac din această comună un punct de atracţie irezistibil, la care se adaugă, nu în ultimul în rând, cele patru unităţi de cult (biserici) vechi de sute de ani.

Scurt istoric
Localitatea Hălchiu, cunoscută şi sub denumirea de Holtovery (în maghiară) şi Helsdorf (în germană), a fost atestată documentar în anul 1377, sub numele de Villa Heltiven, Heltven, Heldvinum.
Din tradiţia locală reiese că locuitorii aşezării erau secui colonizaţi pentru apărarea cetăţii Heldemburg (Crizbav), dar distanţa prea mare până la cetate a făcut ca locuitorii să părăsească aşezarea. După plecarea secuilor, a fost ocupată de saşi.
Atestările documentare menţionează că locuitorii comunei Hălchiu au participat la evenimentele revoluţionare din 1848, la Primul Război Mondial (1916-1918) şi la cel de-al Doilea Război Mondial (1940-1944).

Populaţia
Primul recensământ al populaţiei a fost făcut în anul 1510. El atestă că la acea vreme se aflau 100 de gospodari, documentul atestând că printre aceştia se aflau patru văduve, un morar, un om de serviciu, un clopotar, un învăţător şi 5 ciobani.
Prima menţiune a populaţiei române înregistrată în comuna Hălchiu datează din anul 1536. Locuitorii Hălchiului sunt cunoscuţi ca oameni gospodari, dornici să înveţe şi interesaţi de progres, aşa fiind cunoscuţi de-a lungul timpului. Ei sunt deschişi spre nou şi reprezintă oricând potenţialul forţei de muncă.

Dezvoltare rurală
Primăria comunei Hălchiu a avut mai multe proiecte şi programe, cum ar fi: Optimizarea gestionării fondurilor locale prin soluţii ?IT? şi ?Centrul Social Sfântu-Nicolae?.
Primarul comunei Halchiu, Ioan Gârbacea, ne-a declarat: ?În faza de proiect este programul de ?Alimentare cu apă Satu-Nou?, proiect pentru care s-a întocmit studiul de fezabilitate, costurile investiţiei ridicându-se la aproximativ 10 miliarde de lei. Deoarece bugetul este mic, se urmăreşre accesarea unor fonduri SAPARD pentru implementarea acestui proiect. O altă preocupare importantă a Primăriei este continuarea reablitării străzilor prin asfaltare şi amenajare de trotuare. Deşi există excedentar de forţă de muncă în localitate, dezvoltarea economică a comunei Hălchiu a înregistrat o creştere în domeniul privat. Pentru dezvoltarea comunei Hălchiu se urmăreşte crearea unei bune imagini a zonei, care să permită atragerea de investiţii şi valorificarea potenţialului local în vederea ridicării standardului de viaţă a locuitorilor comunei. Direcţiile strategice pe care le vizează comuna Hălchiu sunt agricultura, crearea şi dezvoltarea intreprinderilor mici şi mijlocii, turismul, învăţământul şi cultura, construcţia de locuinţe şi îmbunătăţirea infrastructurii?.

Puncte de atracţie
Executivul Primăriei Hălchiu şi Consiliul Local au preocupări pentru renaşterea obiceiurilor tradiţionale româneşti şi săseşti, valorificate prin ansamblul folcloric ?Floare de castan?, care etalează parada portului popular şi dansurile tradiţionale româneşti, atât în ţară, cât şi în străinătate.
Turiştii pot vizita Biserica Ortodoxă Hălchiu, Biserica Evanghelică Hălchiu, Biserica Evanghelică din Satu Nou, patrimoniului natural, compus din faună şi floră demne de invidiat. Fauna este destul de bine reprezentată de vulpe, lup, mistreţ, dihor, iar păsările cum ar fi coţofana, ciocănitoarea, uliul şi şorecarul explică apropierea pădurilor din împrejurimi, unde se adăpostesc.


PROMO
Copyright © Fundatia Umana
Created by S.C. Twin SoftWare S.R.L. Braşov