Tururi virtuale

Ariadna
   Caută:
   

Nr: 24-25
Iulie-August 2006

Proiecte Româno - Italiene
Italian-Romanian Projects
Projets italo-roumains
Progetti italo-romeni
Activitatea Prefecturii
Blazonry and Laws
Blasons et lois
Blasoni e Leggi
Dracula pe Castelul Bran
Enlightening Bran Castle
Illuminando Castello Bran
Zilele Codlei
Codlea?s Days
Les Jours de Codlea
Hălchiul ? o atracţie irezistibilă
Churches and infrastructure
Eglises et infrastructure
Amfiteatru turistic natural ? Holbav
A Place of Refuge
Un lieu de refuge
Vacanţă la Predeal
Holliday in Predeal
Vacances à Predeal
Vacanze a Predeal
Paradis Terestru
Heaven on Earth
Paradiso terrestre
Inside Braşov ? 2 ani de activitate
Two years of Inside
Deux ans d?Inside
Due anni di Inside
Comăna ? o cetate veche
Rocks and Caves
Rocce e Caverne
Turism istoric la Lisa
Tn the History's Whirlpools
Nel vortice della storia
Invitaţie la Părău
Woods and Magic Beliefs
Forêts et croyances magiques
Boschi e credenze magiche
Incursiune la Recea
The Forest's Vow
Le serment de la forêt
Ghimbav - oraşul cu inimă săsească
The Teutonic Hallmark
L?empreinte des Teutons
Obiceiuri străvechi la Beclean
Wedding at Beclean
Nozze a Beclean
Sărbătorile Sânpetrului
Churches and Airplanes
Chiese ed aerei
Prejmerul ? în patrimoniul UNESCO
Prejmer?s Days
Les Jours de Prejmer
Carte de identitate şi cetăţenie
Identity and Citizenship

Despre Brașov Cultură și tradiții Arhiva Redacția Contact

Activitatea Prefecturii
     

Instituţia Prefectului ? judeţul Braşov a organizat, la mijlocul lunii iunie, şedinţa Comisiei Consultative a judeţului Braşov, şedinţă la care au participat toţi primarii din judeţ. Ordinea de zi a conţinut următoarele subiecte: stadiul întocmirii documentaţiilor pentru realizarea stemelor municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov şi al avizării lor de către Comisia de Heraldică a judeţului Braşov; activitatea desfăşurată de serviciile publice deconcentrate în comunele din judeţul Braşov; stadiul reactualizării Planurilor municipale, orăşeneşti şi comunale de apărare împotriva inundaţiilor; stadiul aplicării legilor fondului funciar în judeţul Braşov până la data de 5 mai 2006; reorganizarea unităţilor şcolare din judeţul Braşov, în vederea creării unor condiţii adecvate studiului şi a eficientizării învăţământului la nivelul comunelor judeţului Braşov.

Steme noi
Aurelian Danu, prefectul de Braşov, a menţionat faptul că toate primăriile din judeţ trebuie să înainteze proiecte de steme la comisia judeţeană de heraldică, spre a fi avizate: ?Primarii din judeţ trebuie să se intereseze de însemnele oficiale ale localităţilor pe care le păstoresc, iar până la 1 august proiectul să fie finalizat?.
Secretarul general al Consiliului Judeţean, Mariana Tihărău, a menţionat că proiectele de steme ajung la Secretariatul General al Guvernului şi apoi sînt aprobate prin hotărîri ale Executivului. În prezent, doar stema municipiului Braşov se află în procedură finală de adoptare la Bucureşti.
Municipiul Braşov va avea stema de dinainte de 1940. Ea înfăţişează un scut albastru pe care se află coroana cu rădăcinile, simbolul tradiţional al oraşului. Deasupra scutului sînt postate şapte turnuri, care semnifică rangul de municipiu pe care îl are Braşovul.
Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Braşov, Marian Rasaliu, a menţionat că stema Braşovului a fost amplu discutată şi a spus că proiectul a fost realizat după ce a fost discutat cu specialişti în domeniu.

Continuarea procesului de descentralizare
Aurelian Danu a anunţat că va continua procesul de descentralizare, ceea ce inseamna ca administratiile locale vor prelua din ce in ce mai multe atribuţii: ?Cu toate că primarii se plâng de faptul că nu dispun de fondurile necesare pentru administrarea spitalelor, se vor face demersuri pentru ca unitatile medicale sa incheie protocoale cu toate localitatile, astfel incat si acestea sa contribuie la acoperirea cheltuielilor administrative. In planul de invatamant pentru urmatorul an scolar, se va trece la reorganizare. Primariile vor primi fonduri pentru fiecare copil care urmeaza cursuri, indiferent daca face sau nu naveta?.
Reprezentanţii instituţiilor descentralizate, prezenţi la şedinţa Comisiei Consultative, au punctat faptul că fiecare este preocupat de realizarea de proiecte şi de dezvoltarea relaţiilor de colaborare între instituţii, iar serviciile sociale să fie asigurate la standarde europene.
Carmen Tănăsescu, inspectorul-şef al Inspectoratului Şcolar Judeţean Braşov, a prezentat strategia de reorganizare a unităţilor şcolare din judeţul Braşov, în vederea creării unor condiţii adecvate studiului şi a eficientizării învăţământului la nivelul comunelor judeţului Braşov.

Aplicarea legii
Szakal Andras, subprefectul de Braşov, a prezentat stadiul aplicării legilor fondului funciar în judeţul Braşov până la data de 5 mai 2006: ?Am solicitat tuturor comisiilor locale inaintarea documentatiei catre Comisia Judeteana atat situatia privind aplicarea Legii Fondului Funciar cat si aplicarea Legii 10, privind retrocedarea imobilelor. Analizam legalitatea documentatiei si pot sa spun ca intr-un an si jumatate am reusit sa validam 40% din 120.000 de ha, fata de o treime cat a fost retrocedata in 15 ani?.


PROMO
Copyright © Fundatia Umana
Created by S.C. Twin SoftWare S.R.L. Braşov