Tururi virtuale

Ariadna
   Caută:
   

Nr: 24-25
Iulie-August 2006

Proiecte Româno - Italiene
Italian-Romanian Projects
Projets italo-roumains
Progetti italo-romeni
Activitatea Prefecturii
Blazonry and Laws
Blasons et lois
Blasoni e Leggi
Dracula pe Castelul Bran
Enlightening Bran Castle
Illuminando Castello Bran
Zilele Codlei
Codlea?s Days
Les Jours de Codlea
Hălchiul ? o atracţie irezistibilă
Churches and infrastructure
Eglises et infrastructure
Amfiteatru turistic natural ? Holbav
A Place of Refuge
Un lieu de refuge
Vacanţă la Predeal
Holliday in Predeal
Vacances à Predeal
Vacanze a Predeal
Paradis Terestru
Heaven on Earth
Paradiso terrestre
Inside Braşov ? 2 ani de activitate
Two years of Inside
Deux ans d?Inside
Due anni di Inside
Comăna ? o cetate veche
Rocks and Caves
Rocce e Caverne
Turism istoric la Lisa
Tn the History's Whirlpools
Nel vortice della storia
Invitaţie la Părău
Woods and Magic Beliefs
Forêts et croyances magiques
Boschi e credenze magiche
Incursiune la Recea
The Forest's Vow
Le serment de la forêt
Ghimbav - oraşul cu inimă săsească
The Teutonic Hallmark
L?empreinte des Teutons
Obiceiuri străvechi la Beclean
Wedding at Beclean
Nozze a Beclean
Sărbătorile Sânpetrului
Churches and Airplanes
Chiese ed aerei
Prejmerul ? în patrimoniul UNESCO
Prejmer?s Days
Les Jours de Prejmer
Carte de identitate şi cetăţenie
Identity and Citizenship

Despre Brașov Cultură și tradiții Arhiva Redacția Contact

Sărbătorile Sânpetrului
     

Comuna Sânpetru este situată în Depresiunea Braşov, pe DJ 103, la 6 km de Braşov, la poalele Dealului Lempeş. Este menţionată documentar din anul 1240. Populaţia are o structură eterogenă şi aici trăiesc în armonie 3.500 de români, germani, maghiari şi alte naţionalităţi.
Sânpetru este renumit atât prin rezervaţia naturală ?Dealul Lempeş?, cât şi prin monumentele sale arhitectonice. În cadrul rezervaţiei cresc două plante de o frumuseţe rară care i-au adus celebritatea: ruşcuţa de primăvară şi laleaua pestriţă.

Patrimoniul istoric
Cele două biserici, evanghelică şi ortodoxă, nu sunt doar simple monumente de arhitectură, ci dovada bunei înţelegeri între sânpetreni, indiferent de originea etnică sau credinţă.
Biserica Evanghelică datează din secolul al XIII-lea, dar în 1794 a fost în întregime demolată. Urmele picturii de pe zidul de incintă datează din secolul XIII, probabil din anul 1240, când ordinul cistercian a devenit patronul bisericii. Biserica fortificată a suferit grave distrugeri în timpul invaziei turceşti în Ţara Bârsei, din anul 1432, care a distrus şi satul Sânpetru. În 1795, începe reconstruirea actualei biserici în acelaşi amplasament cu un turn cu clopotniţă în partea de est.
Biserica Ortodoxă, monument de arhitectură religioasă, a fost construită în 1781 şi cuprinde picturi murale interioare şi exterioare executate în 1784.

Modernizarea comunei
Primarul comunei Sânpetru, Ion Rusu, ne-a declarat că pentru a se integra într-o definiţie europeană este necesar ca Sânpetru să investească nu doar în conservarea bunurilor sale, ci şi în modernizarea comunei. De aceea una din preocupările autorităţilor este de a reabilita şi moderniza infrastructura, de a crea condiţii pentru dezvoltarea tinerilor dar şi de a asigura drepturile sânpetrenilor. Au fost modernizate străzi, iluminatul public, şcolile generale şi grădiniţa, dispensarul uman, au fost înfiinţate locuri de joacă pentru copii şi o bază sportivă. Cei 900 de copaci ornamentali plantaţi pe aliniamentul stradal oferă în plus o notă de prospeţime localităţii.

Sărbătoarea comunei
Dintre sărbătorile comunei o amintim pe cea mai importantă: Zilele Sânpetrului, eveniment ce are loc în fiecare an de Sfântul Petru şi Pavel. În acest an, sărbătoarea s-a ţinut pe Aerodromul Aeroclubului ?Iosif Şilimon?, unde a avut loc o adevărată paradă a dansului şi portului popular românesc susţinută de formaţia de dansuri ?Ruşcuţa de primăvară? a Şcolii Generale Sânpetru, spectacolul folcloric dat de ansamblul ?Cerbul Carpatin Braşov? şi de soliştii vocali Grama Mugurel, Mihai Adriana, Găitan Mariana, Oprea Veronel şi Gheorghe Tănase, coregraf. Invitaţi de onoare: Mioara Velicu şi Gheorghe Turda, alături de un program de dansuri germane susţinut de formaţia ?Daz Gruppe Zeiden? ? Codlea.
Participanţii au asistat la un spectacol de acrobaţie, combinat cu zboruri de agrement cu aeronave uşoare, zboruri demonstrative cu aeronave şi o expoziţie de aeronave oferită de membrii Aeroclubului ?Iosif Şilimon?.

Junii Braşovecheni
La a zecea ediţie a sărbătorii comunei Sânpetru din acest an au participat şi Junii Braşovecheni, conduşi de Mihai Moraru, preşedinte. De obicei, acolo unde sunt evenimente tradiţionale, Junii Braşovecheni sunt prezenţi. ?Noi reprezentăm Braşovul vechi şi se pare că tradiţia este mai veche de 770 de ani. Dintre coordonatele folclorice amintesc portul dacic, hora dacică, care este singura care se deschide la stânga şi aruncarea buzduganului ce reprezintă cultul lui Zamolxis?, a declarat preşedintele Junilor Braşovecheni.


PROMO
Copyright © Fundatia Umana
Created by S.C. Twin SoftWare S.R.L. Braşov