Tururi virtuale

Ariadna
   Caută:
   

Nr: 24-25
Iulie-August 2006

Proiecte Româno - Italiene
Italian-Romanian Projects
Projets italo-roumains
Progetti italo-romeni
Activitatea Prefecturii
Blazonry and Laws
Blasons et lois
Blasoni e Leggi
Dracula pe Castelul Bran
Enlightening Bran Castle
Illuminando Castello Bran
Zilele Codlei
Codlea?s Days
Les Jours de Codlea
Hălchiul ? o atracţie irezistibilă
Churches and infrastructure
Eglises et infrastructure
Amfiteatru turistic natural ? Holbav
A Place of Refuge
Un lieu de refuge
Vacanţă la Predeal
Holliday in Predeal
Vacances à Predeal
Vacanze a Predeal
Paradis Terestru
Heaven on Earth
Paradiso terrestre
Inside Braşov ? 2 ani de activitate
Two years of Inside
Deux ans d?Inside
Due anni di Inside
Comăna ? o cetate veche
Rocks and Caves
Rocce e Caverne
Turism istoric la Lisa
Tn the History's Whirlpools
Nel vortice della storia
Invitaţie la Părău
Woods and Magic Beliefs
Forêts et croyances magiques
Boschi e credenze magiche
Incursiune la Recea
The Forest's Vow
Le serment de la forêt
Ghimbav - oraşul cu inimă săsească
The Teutonic Hallmark
L?empreinte des Teutons
Obiceiuri străvechi la Beclean
Wedding at Beclean
Nozze a Beclean
Sărbătorile Sânpetrului
Churches and Airplanes
Chiese ed aerei
Prejmerul ? în patrimoniul UNESCO
Prejmer?s Days
Les Jours de Prejmer
Carte de identitate şi cetăţenie
Identity and Citizenship

Despre Brașov Cultură și tradiții Arhiva Redacția Contact

Incursiune la Recea


     


Comuna Recea este formată din satele Berivoi, Săsciori, Săvăstreni, Iaşi, Gura Văii şi Dejani, fiind una dintre comunele cele mai mari amplasate la poalele munţilor Făgăraşului. Aici se poate practica turismul ecumenic, turismul ecvestru, silvoturismul, agroturismul, turismul antistres şi pot fi organizate excursii de o zi sau chiar expediţii montane. Locul este considerat ca fiind unul binecuvâtat de Dumnezeu cu tot ce poate oferi natura pură.

Turismul antistres
Pentru cei care doresc să practice turismul ecumenic, Mănăstrirea Dejani şi cea din Berivoi, mănăstiri de călugări oferă un cadru prielnic pentru redobândirea liniştii sufleteşti, iar pentru cei care doresc excursii de o zi, pădurile din Munţii Făgăraş oferă un aer curat, o floră şi o faună de excepţie, diversificate. Eliminarea stresului poate fi realizată prin organizarea de partide de vânătoare, pescuit sportiv, plimbări cu calul şi căruţa prin împrejurimi şi turism montan. Localnicii sunt primitori şi sunt gata să organizeze focuri de tabără şi să le ofere produse gastronomice specifice zonei.

Dezvoltare durabilă
Primarul comunei Recea, Gheorghe Lazea, a ţinut să precizeze faptul că turismul şi agroturismul s-au dezvoltat accentuat în zonă: ?Am început construirea unui sat de vacanţă, la Dejani, unde vor fi construite 200 de locuinţe, din care 50 au fost deja realizate. Cele şapte sate însumează peste 3.000 de locuitori, dornici de dezvoltarea durabilă a zonei. În prezent, ei se ocupă cu agricultura, în special cu cultivarea cartofului şi cu creşterea animalelor. Avem deja investitori în zonă interesaţi nu numai de agroturism, ci şi de dezvoltarea unor activităţi economice?.

Golul alpin
Pentru a realiza această incursiune la Recea, am fost însoţiţi de secretarul Virgil Iaru şi consilierul juridic Dorin Galea, care ne-au condus până în golul alpin unde este bine dezvoltată apicultura şi se află mai multe păstrăvării (râul Dejani). Ne-au fost prezentate cabanele şi pensiunile care oferă turiştilor locuri de cazare şi confort. Mulţi vin pentru a vedea capra neagră, care trăieşte pe culmile cele mai înalte ale munţilor, aflată pe cale de dispariţie, alţii pentru a organiza partide de vânătoare: mistreţ, urs, lup, cerb, căprior sau râs, care pot completa colecţiile de trofee. În Valea Radului sau în Valea Dejanului se găsesc fructe de pădure şi ciuperci. Natura a fost generoasă cu zona Recea şi cu împrejurimile satelor aferente: Munţii Făgăraş, care mai sunt numiţi şi Alpii Transilvaniei, dealurile împădurite şi multiple izvoare.

Legământ cu pădurea
În zonă există obiceiul ?Legământul cu pădurea?, cunoscut şi sub numele de ?Descântecul pădurii?. Legământul este un obicei specific Ţării Făgăraşului, practicat în satele de sub munte: Recea, Lisa, Viştea, Drăguş, Ucea, Şercăiţa, Şinca şi altele. La sosirea primăverii, când sătenii constatau că natura s-a trezit la viaţă organizau acest obicei ca un preludiu al noului an agricol. După miezul nopţii, bărbaţii se adunau şi plecau spre pădurea de sub munte: fiecare echipat cu câte un topor, un felinar aprins şi un ulcior. Ajunşi în pădure, fiecare îşi alegea câte un copac, în jurul căruia făceau un cerc, apoi începeau să rostească descântece menite să-i apere de rău, să-i întârească, săi ţină sănătoşi şi să le dea spor la muncă pentru a culege roadele pământului. În timpul legământului, copacul este udat cu apa adusă în ulcior. La sfârşitul ceremonialului, bărbaţii scot câte un chiot, se desprind de trunchiul copacului şi în propriul cerc dansează un dans rar, cu bătăi în pământ. Apoi se strâng în cerc, în jurul vătafului şi continuă jocul pe o melodie ritmată. Muzica se realizează prin fluierături şi instrumente muzicale. La sfârşit, bărbaţii pleacă în alai spre casă.


PROMO
Copyright © Fundatia Umana
Created by S.C. Twin SoftWare S.R.L. Braşov