Tururi virtuale

Ariadna
   Caută:
   

Nr: 24-25
Iulie-August 2006

Proiecte Româno - Italiene
Italian-Romanian Projects
Projets italo-roumains
Progetti italo-romeni
Activitatea Prefecturii
Blazonry and Laws
Blasons et lois
Blasoni e Leggi
Dracula pe Castelul Bran
Enlightening Bran Castle
Illuminando Castello Bran
Zilele Codlei
Codlea?s Days
Les Jours de Codlea
Hălchiul ? o atracţie irezistibilă
Churches and infrastructure
Eglises et infrastructure
Amfiteatru turistic natural ? Holbav
A Place of Refuge
Un lieu de refuge
Vacanţă la Predeal
Holliday in Predeal
Vacances à Predeal
Vacanze a Predeal
Paradis Terestru
Heaven on Earth
Paradiso terrestre
Inside Braşov ? 2 ani de activitate
Two years of Inside
Deux ans d?Inside
Due anni di Inside
Comăna ? o cetate veche
Rocks and Caves
Rocce e Caverne
Turism istoric la Lisa
Tn the History's Whirlpools
Nel vortice della storia
Invitaţie la Părău
Woods and Magic Beliefs
Forêts et croyances magiques
Boschi e credenze magiche
Incursiune la Recea
The Forest's Vow
Le serment de la forêt
Ghimbav - oraşul cu inimă săsească
The Teutonic Hallmark
L?empreinte des Teutons
Obiceiuri străvechi la Beclean
Wedding at Beclean
Nozze a Beclean
Sărbătorile Sânpetrului
Churches and Airplanes
Chiese ed aerei
Prejmerul ? în patrimoniul UNESCO
Prejmer?s Days
Les Jours de Prejmer
Carte de identitate şi cetăţenie
Identity and Citizenship

Despre Brașov Cultură și tradiții Arhiva Redacția Contact

Invitaţie la Părău


     


Comuna Părău se găseşte în partea centrală a judeţului Braşov, la 20 km de municipiul Făgăraş şi la 60 km de municipiul Braşov ? centrul politico-administrativ al judeţului. Zona este pitorească, cu două forme de relief: Depresiunea Făgăraş şi munţii Perşani, din Carpaţii Orientali.
Din punct de vedere administrativ, comuna are un număr de patru sate: satul Părău (satul de reşedinţă), satul Grid, satul Veneţia de Jos, satul Veneţia de Sus, localităţi pline de încărcătură istorică, care oferă o paletă largă de oportunităţi.
Fauna şi flora sunt bine reprezentate printr-o gamă variată de specii, ceea ce determină mulţi turişti să viziteze aceste locuri.

Puncte forte
Primarul comunei Părău, Mihai Popeneciu, împreună cu Consiliul Local Părău, derulează proiecte pentru dezvoltarea rurală a zonei. ?Economia comunei are un pronunţat caracter agrar. Ca puncte forte sunt cele două mari sectoare: vegetal şi animal. Cei care doresc să dezvolte afaceri în aceste domenii pot beneficia de facilităţi în zonă. Suntem frecvent întrebaţi de sectorul zootehnic, unde predomină specia bubalinelor, specie de care localnicii se ocupă din cele mai vechi timpuri. Ca puncte tari amintesc potenţialul forţei de muncă, prestările de servicii, industrializarea lemnului şi dezvoltarea agroturismului?, a precizat primarul.

Cadrul natural
Râul Olt, care în comuna Părău are orientare NE-SV, are debite constante şi ape limpezi şi este mărginit de dealuri împădurite. Aici predomină pădurile de fag, de stejar şi de gorun. Din documentele istorice reiese că în urmă cu secole suprafeţele de pădure erau mult mai mari, unele fiind atestate încă din 1224, ele fiind cunoscute sub denumirea de ?pădurile românilor şi pecenegilor?.
Pădurile adăpostesc animale sălbatice diversificate: urşi, mistreţi, cerbi, căpriori, lupi, râşi, vulpe etc. Datorită acestei diversităţi de animale sălbatice ce se găsesc aici, precum şi frumuseţii peisajului, tot mai mulţi turişti, în special străini, frecventează această zonă.

Cultură şi tradiţii
Obiceiurile şi tradiţiile în satele ce aparţin de comuna Părău sunt vechi de sute de ani şi se păstrează până în zilele noastre. Dintre acestea, amintim obiceiul Plugarului, obicei legat de unele credinţe magice anterioare creştinismului (Veneţia de Jos), ?Turca?, obicei de iarnă extrem de spectaculos, cu feciori mascaţi în capră, costumaţia fiind bogată în panglici colorate şi curele cu zurgălăi (Veneţia de Jos şi Veneţia de Sus); ?Roata în flăcări?, obicei ce se desfăşoară la Părău şi Şinca Nouă, la Părău obiceiul mai numindu-se şi ?Baba Roata?, elementul central al acestui ceremonial nocturn fiind o roată de car înfăşurată în paie, căreia i se dă foc, după care este rostogolită de pe deal, oferind astfel spectatorilor un spectacol unic sau ?Vecinătăţile? din interiorul obştei săteşti.
Cei care doresc să participe la aceste evenimente mai pot vizita bisericile vechi, cu valoare de patrimoniu.

Oportunităţi
Primarul comunei Părău, Mihai Popeneciu, aminteşte investitorilor faptul că în zonă populaţia este primitoare, iar cei care doresc să investească aici au următoarele facilităţi: agricultură, cultura terenului, zootehnie, valorificarea resurselor naturale de ape minerale, agroturism, terenuri agricole pentru culturi şi păşune (închiriere, concesionare, vânzare), material lemnos, infrastructură, gaze naturale şi apă.


PROMO
Copyright © Fundatia Umana
Created by S.C. Twin SoftWare S.R.L. Braşov