Tururi virtuale

Ariadna
   Caută:
   

Nr: 24-25
Iulie-August 2006

Proiecte Româno - Italiene
Italian-Romanian Projects
Projets italo-roumains
Progetti italo-romeni
Activitatea Prefecturii
Blazonry and Laws
Blasons et lois
Blasoni e Leggi
Dracula pe Castelul Bran
Enlightening Bran Castle
Illuminando Castello Bran
Zilele Codlei
Codlea?s Days
Les Jours de Codlea
Hălchiul ? o atracţie irezistibilă
Churches and infrastructure
Eglises et infrastructure
Amfiteatru turistic natural ? Holbav
A Place of Refuge
Un lieu de refuge
Vacanţă la Predeal
Holliday in Predeal
Vacances à Predeal
Vacanze a Predeal
Paradis Terestru
Heaven on Earth
Paradiso terrestre
Inside Braşov ? 2 ani de activitate
Two years of Inside
Deux ans d?Inside
Due anni di Inside
Comăna ? o cetate veche
Rocks and Caves
Rocce e Caverne
Turism istoric la Lisa
Tn the History's Whirlpools
Nel vortice della storia
Invitaţie la Părău
Woods and Magic Beliefs
Forêts et croyances magiques
Boschi e credenze magiche
Incursiune la Recea
The Forest's Vow
Le serment de la forêt
Ghimbav - oraşul cu inimă săsească
The Teutonic Hallmark
L?empreinte des Teutons
Obiceiuri străvechi la Beclean
Wedding at Beclean
Nozze a Beclean
Sărbătorile Sânpetrului
Churches and Airplanes
Chiese ed aerei
Prejmerul ? în patrimoniul UNESCO
Prejmer?s Days
Les Jours de Prejmer
Carte de identitate şi cetăţenie
Identity and Citizenship

Despre Brașov Cultură și tradiții Arhiva Redacția Contact

Turism istoric la Lisa     

     

Comuna Lisa este aşezată în partea de sud-vest a judeţului Braşov în Depresiunea Făgăraşului, la poalele munţilor Făgăraş. Datorită amplasamentului, zona oferă investitorilor şi turiştilor un cadru prielnic dezvoltării agroturismului, păstrăvăriilor, exploataţiilor agricole, zootehniei şi exploatarea resurselor naturale.
Comuna mai are în componenţă satul Breaza şi Pojorta, cele două locaţii fiind atractive pentru că oferă practicarea tuturor formelor de turism.

Atestare documentară
Prima atestare documentară apare la anul 1527, în care este amintit numele ?Radul de Lisza?, printre cei 12 boieri juraţi sub conducerea castelanilor Cetăţii Făgăraşului. Multe nume de familii poartă locurile de hotare ale Lisei, cum ar fi: Pe Kolniku, Pe Karate Kampului, Czarina etc. Prima şcoală a fost înfiinţată încă de la 1765, datorită faptului că aici a fost loc de graniţă. De-a lungul timpului, Lisa a oferit multe personalităţi de seamă, dintre care amintim pe Gheorghe Popa-Lisseanu, fost membru al Academiei Române, sau scriitorul Octavian Paler.

Dezvoltarea rurală
De-a lungul timpului, Lisa s-a dezvoltat armonios, gospodăriile având locuinţe racordate la reţeaua de alimentare cu apă potabilă, electricitate şi telecomunicaţii. Satele sunt româneşti, iar populaţia se ocupă cu practicarea agriculturii şi creşterea animalelor: bovine, ovine, porcine, cabaline şi păsări.
Primarul comunei Lisa, Gheorghe Gavrilă, ne-a declarat: ?Consiliul Local Lisa are mai multe proiecte de dezvoltare rurală, dintre care amintesc introducerea gazului metan, proiect ce se află în derulare. Staţia de epurare şi canalizare este realizată prin accesarea de fonduri externe. Dezvoltăm agroturismul şi proiecte pentru protecţia mediului înconjurător. Politica noastră este de a stopa exodul tinerilor în străinătate şi de a-i încuraja să dezvolte proiecte în zonă?.

Obiective turistice
Datorită împrejurimilor, care oferă un peisaj sălbatic într-un cadru natural feeric, turismul, sub toate aspectele lui, a fost deja abordat atât de investitori străini, cât şi de localnici. Dintre obiectivele turistice amintim: ruinele Cetăţii ?Negru Vodă? Breaza, Cabana ?Urlea?, lacul Urlea, satele de vacanţă Lisa şi Breaza, zona turistică Lisa-Breaza şi ?La Vâltori? ? Lisa. Un alt punct de atracţie este schitul mănăstirii ?Negru Vodă?, la Breaza, amplasat în imediata vecinătate a ruinelor cetăţii.

La Vâltori
Angelica şi Dan Lungociu au dezvoltat o afacere de familie numită ?La Vâltori?, care păstrează o tradiţie mai veche de 100 de ani. Este vorba despre o instalaţie şi un atelier de prelucrat straie de lână (ţesuturi groase din lână, miţoase, foarte călduroase şi rezistente). Ansamblul de instalaţii tradiţionale de prelucrat straie este unic şi păstrează procedeele vechi, utilizate de sute de ani: coşul de păruială, coşul de îngroşat, vâltoarea de limpezire şi instalaţia de uscare. Relaţii suplimentare şi programări la telefon +40 268 246 843 sau +40 745 122 194.

Oportunităţi
Primarul comunei Lisa, Gheorghe Gavrilă, aminteşte care sunt ofertele făcute investitorilor: terenuri, facilităţi fiscale, forţă de muncă calificată, resurse naturale ce pot fi exploatate, resurse naturale: lemn, balast, argilă şi proiecte pentru dezvoltarea mediului de afaceri (parcuri industriale).
Primăria Lisa
Nr. 194, comuan Lisa, jud. Braşov.
Telefon: +40 268 246 825
Telefon/Fax: +40 268 246 795


PROMO
Copyright © Fundatia Umana
Created by S.C. Twin SoftWare S.R.L. Braşov