Tururi virtuale

Ariadna
   Caută:
   

Nr: 20-21
Martie-Aprilie 2006

Învierea Domnului
Religion on Eggs
Reţeta turismului de succes
The successful Tourism Recipe
Ricetta del turismo d?esito
Turismul ? o prioritate economică
Moieciu, a reach patrimony
Moieciu, un riche patrimoine
Spitalul de Urgenţă
Emergency Hospital
Hopital d?Urgence
?Purim? ? sărbătoarea bucuriei la evrei
Purim ? the Feast of Joy
Pourim ? la fête de la joie
Complexul Sportiv Naţional Poiana Braşov
The last State Facility
L?ultimo stabilimento di stato
Sărbătorile la Cristian
The Tradition?s Oak
Le chêne de la tradition
La quercia della tradizione
Tradiţii autentice la Apaţa
La Semaine des sottises
La Settimana delle schiocchezze
Intercomunalitate şi dezvoltare locală
Intercommunality and local Development
Intercommunicalité et développement local
Lupta împotriva cancerului
The Fight against Cancer
La lutte contre le cancer
La lotta contro il cancro
Modernizarea învăţământului
Educating Mind and Body
Eduquer le corps et l?esprit
Maghiarii în sărbătoare
Symbols and Practices
Symboles et Pratiques
Predeal ? pentru toate vârstele
Predeal for all ages
Predeal pour tous les âges
Oraşul Codlea, oraşul florilor
The Flowers? Town
La vile des fleurs
La città dei fiori
Parcul Industrial Metrom
Looking for a Market
Alla ricerca di un mercato
Roata în flăcări
The Wheel on Fire
La Ruota in fiamme
Punte de suflet între Braşov şi Mehedinţi
The Art?s Common Language
Le langage commun de l?art
Il linguaggio comune dell?arte
Acţiune umanitară germano-română
Ina Schaeffler against the Floods
Ina Schaeffler contro gli allagamenti
Turismul balnear
Balneary Tourism

Despre Brașov Cultură și tradiții Arhiva Redacția Contact

Turismul balnear
     

La sfârşitul lunii martie, în oraşul staţiune Tuşnad Băi, din judeţul Harghita, senatorul social-democrat Otilian Neagoe a organizat o şedinţă cu tema ?Turismul balnear ? realităţi şi aspiraţii?. La conferinţă au participat pe lângă membrii colectivului de lucru, Daniel Vasilescu, preşedintele Federaţiei Patronatelor din Turismul Românesc, Nicu Rădulescu, preşedintele Organizaţiei Patronale din Turismul Balnear, reprezentanţi ai administraţiei locale din judeţul Harghita, proprietari de hoteluri şi pensiuni, manageri din turism şi reprezentanţi ai mass-media.

Puncte tari şi puncte slabe
Lucrările conferinţei au fost deschise de senatorul Otilian Neagoe, care a arătat care sunt punctele tari şi punctele slabe ale turismului balnear românesc: ?Ca puncte tari, turismul balnear românesc, în special cel din judeţele Covasna şi Harghita, sunt apele termale, mofetele, mediul ambiant şi, în general, zonele interesante cu turism de toate genurile pe care le deţinem. Toate acestea fac ca turismul balnear să fie zona cea mai spectaculoasă din turismul românesc, care de altfel este unicat. Puncte slabe: infrastructura, standardele la care se desfăşoară la ora actuală turismul balnear şi lipsa unei promovări agresive, programată, deocamdată insuficient valorificată. De aceea, scopul conferinţei este de a identifica problemele cu care ne confruntăm şi de a elabora o strategie de dezvoltare a turismului, ca o alternativă la dezvoltarea economică?.

Valorificare la maxim
Daniel Vasilescu, preşedintele Federaţiei Patronatelor din Turismul Românesc, a ţinut să precizeze că potenţialul turistic balnear nu a fost valorificat la maxim, deşi deţinem un patrimoniu de excepţie şi tratamente, toate amplasate într-un cadru natural nepoluant şi cu posibilităţi multiple de agrement. ?Cu toate acestea se simte nevoia unor programe şi strategii de dezvoltare şi promovare a turismului balnear, la care să se adauge îmbunătăţirea serviciilor şi calitatea confortului?, a mai precizat Daniel Vasilescu.
Nicu Rădulescu, preşedintele Organizaţiei Patronale din Turismul Balnear, în cuvântul de încheiere, a menţionat că Guvernul a alocat pentru turism 325 milioane euro, din care 90 milioane euro au fost destinaţi exclusiv pentru turismul balnear.


PROMO
Copyright © Fundatia Umana
Created by S.C. Twin SoftWare S.R.L. Braşov