Tururi virtuale

Ariadna
   Caută:
   

Nr: 162-165
Január-Április 2018

Meșteșuguri rurale și urbane în inima Brașovului
Rural and Urban Crafts in the Heart of Brasov
Handwerk aus Land und Stadt im Herzen Kronstadts
Falusi és városi mesterségek Brassó szívében
Pictură naivă din Șcheii Brașovului
Naïve Art in Șcheii Brașovului
Naive Malerei in der Kronstädter Oberen Vorstadt
Naív festészet a brassói Porondról
Păpuși tradiționale românești
Romanian traditional puppets
Traditionelle rumänische Puppen
Hagyományos román babák
Sculptură în lemn
Wood sculpture
Holzskulptur
Fafaragás
Jucării croşetate
Knitted toys
Gehäkelte Spielsachen
Horgolt játékok
Croitorie în lut
Tailoring in Clay
Schneiderei in Ton
Agyagszobrászat
Pictura pe lemn
Painting on wood
Malerei auf Holz
Fafestészet
Ceramica de Horezu
Horezu ceramics
Die Horezu-Keramik
Horezui kerámia
Ouă încondeiate din Țara Bârsei
Easter eggs in Țara Bârsei region
Bemalte Eier aus dem Burzenland
Barcasági írott tojások
Figurine din pănuşi
Maize husk figurines
Maisblattpuppen
Csuhébábuk
Manufactură tradițională în piele
Traditional leather manufacture
Traditionelle Lederhandarbeit
Hagyományos bőrmanufaktúra
Banca de modele tradiționale
Traditional models' bank
Die Datenbank traditioneller Muster
Hagyományos motívumok bankja

A Brassói Kultúra Korábbi számok Szerkesztõ Kapcsolat

Naív festészet a brassói Porondról     
Cornel Sculean népi mester számos mesterséget kipróbált a tojásírástól a szobrászatig és az üvegikonok festéséig. Mivel a Porondról származik, és "mivel nem sikerült szót értenie a fával", az ikonográfia vonalán haladt tovább. Más ikonfestőktől eltérően régi minták újrarajzolásával próbálkozott, szisztematikusabban és művészibben, mint elődei, és úgy rajzolta meg az első ikonját, mint a száz évvel korábbi mesterek. Az első ikonja A Gyümölcsoltó Boldogasszony volt.

Saját alkotások

Cornel Sculean kijelentette: "A legtöbb ikonfestő lemásolja, reprodukálja a szentképet, éppen azokkal a fakó színekkel, amelyekkel az a katalógusokban is megjelenik. Én, aki a vers és az újságírás szerelmesen vagyok, úgy vélem, hogy a másolás plágium. Nem készíthetsz egy ikont, és nem írhatod rá az 1700-as évet, ezt én csalásnak tartom. Szentképeim mind-mind saját alkotások, amelyeket nem találják meg a katalógusokban, legfennebb a Porondon kiadottakban, de azokban sem szerepel két hasonló. Sokáig tanulmányoztam az erdélyi paraszt ikonfestészetét. Ő a saját faluját festette meg. A szentek mellett megörökített egy-egy ismerős házat, a templomot, egy falusit úgy, ahogyan azt ő a településén is látta."

Ikonmonográfia

A fenti magyarázatok mellett az alkotó megjegyezte, hogy az erdélyi ikonok valójában az erdélyi falu monográfiája is. Gyakran a roman paraszt felöltöztette a Boldogasszonyt a román népviseletbe. A Porondon számos modellje ismert az Istenanyának, aki aranynyakláncot visel úgy, ahogyan a porondiak is olyat viseltek, amikor népviseletbe öltöztek. Ilyen ikonokat láthatunk ma is Az Első Román Iskola Múzeumában a Porondon.

Barcasági ikonok

Az ikonfestő Cornel Sculean továbbá elmondta: "A barcasági ikonok három alapra készülnek, sok esetben a trikolort vagy a kromatikai skála fő színeit, a pirosat, a sárgát és a kéket jelképezik. Az erdélyi ikonok így hazafias töltetet is kaptak. Mindaz, amit elmondtam, megtalálható az én szentképeimen. Megőriztem a néhány száz évvel ezelőtt élt falusi ikonfestő szellemét. A tanműhelyekben bemutatom az ikonkészítés folyamatát, az árnyak és fények ábrázolását, a kép megtöltését színekkel, az aranylemezkék alkalmazásának módját, és bemutatom az ikonok történetét.

Kapcsolat: artatraditionata@gmail.com, Telefon: 0741.171.780


PROMO
Copyright © Fundatia Umana
Created by S.C. Twin SoftWare S.R.L. Braşov